Dovolj je! Sindikat delavcev trgovine za višje plače in boljše delovne pogoje!

30. 8. 2022

Delavke in delavci v trgovini so ob trenutnih gospodarskih razmerah in pogojih dela vse bolj nezadovoljni, inflacija pa jih postavlja na rob preživetja, je danes opozoril Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS). Zato je sprožil peticijo Dovolj je!, ki se med drugim zavzema za višje plače in ureditev delovnega časa. Če odziva ne bo, so pripravljeni tudi stavkati.

Delavke in delavci, zaposleni v trgovinski dejavnosti, postajajo ob trenutni gospodarski situaciji in pogojih dela vedno bolj nezadovoljni. Galopirajoča inflacija jih postavlja na rob preživetja, nizke plače pa ne zagotavljajo dostojne oblike življenja. Z nizkimi povračili stroškov za prehrano (le 4,81 evra) in prevoz na delo (70 odstotkov cene mesečne vozovnice) si ne morejo privoščiti niti najbolj osnovnega ter so posledično primorani doplačevati za malico in prevoz. Dodatno obremenitev predstavljajo vse večje pomanjkanje kadra, bolniške odsotnosti, izčrpanost, ki lahko vodi celo v invalidnost. Zaposlitev v trgovinski dejavnosti mladim ni privlačna, prav tako ne ostalim brezposelnim, saj jim takšni pogoji dela in plača ne predstavljajo izziva ter priložnosti za dostojno življenje. V času pandemije covida-19 so bili delavci in delavke ves čas neposredno izpostavljeni okužbam, kljub vsemu pa so v danih razmerah ustvarjali odličen promet brez kakršnega koli dodatka. V prihajajočih mesecih je ponovno napovedan nov val okužb, trgovci in trgovke pa si ne želijo biti ponovno žrtve sistema in utrpeti škodo ter posledice.

Kaj sindikat v imenu članic in članov zahteva?

  • VIŠJE PLAČE – Najnižje osnovne plače prodajalcev, skladiščnikov morajo biti brez doplačila do minimalne plače.
  • POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM – Znesek mora zagotavljati plačilo toplega obroka in mora znašati 6,12 EUR, kot to določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja oziroma se mora usklajevati z Uredbo.
  • POLNE POTNE STROŠKE – Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela mora zagotavljati plačilo celotne cene dnevne vozovnice. V primerih, kjer ni mogoče koristi javnega prevoza, naj se delavkam in delavcem zagotovi plačilo kilometrine.
  • DVIG IN SPREMEMBA IZPLAČILA REGRESA ZA LETNI DOPUST – Regres za letni dopust naj se v celoti izplača v denarni obliki, znašati pa mora najmanj 1400 evrov (oziroma 120 odstotkov minimalne plače).
  • KONEC PREMEŠČANJA V ODDALJENE POSLOVALNICE – V pogodbah o zaposlitvi naj se določi točen kraj opravljanja dela. Delodajalec mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniških odsotnosti, dopustov …
  • UREDITEV DELOVNEGA ČASA – Dosledno upoštevanje Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije: priprava na delo in zaključek dela se morata povsod šteti v delovni čas, prav tako sestanki in izobraževanja. Sistem evidentiranja delovnega časa je treba spremeniti tako, da bo všteta vsaka minuta, ki jo preživimo na delovnem mestu.

SDTS vse, ki vas peticija zadeva, vabi, da svojo podporo izrazite s podpisom – v svojih delovnih okoljih – do 22. 9. 2022.

Share