Po dolgih pogajanjih dogovor vendarle dosežen, na gradbiščih drugega tira Divača – Koper stavke ne bo

14. 2. 2024

Gradbeni delavci, zaposleni v več turških gradbenih podjetjih, na drugem železniškem tiru med Divačo in Koprom so preklicali za jutri napovedano stavko. V pogajanjih z vodstvi podjetij so namreč med drugim dosegli dogovor o dvigu plač za med 15 in 18 odstotkov, o izplačilu dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče in o izplačilu enkratne stimulacije.

Kot so pojasnili v Sindikatu delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD), so v okviru socialnega dialoga dosegli dogovor za izboljšanje položaja zaposlenih, ureditev razmer in v naslednjem koraku tudi preklic stavke. Poleg dviga plač so se pri poplačilu vseh opravljenih nadur dogovorili o uvedbi skupnega nadzora, v okviru katerega bodo podpisniki sporazuma pregledali pravilnosti izračuna vseh preteklih izplačil. Nadzor bodo uvedli v roku treh mesecev, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa bodo te nemudoma odpravili.

Dodatek za prevoz na oddaljeno gradbišče za pretekla leta bo izplačan aprila, v nadaljevanju pa ga bodo izplačevali sproti. Glede stavkovnih zahtev glede ureditve varnosti in zdravja pri delu ter ureditve pogojev bivanja delavcev so se dogovorili, da bodo to urejali v okviru rednega odprtega dialoga med predstavniki delodajalca in predstavniki sindikatov. Dodatno so se dogovorili tudi za izplačilo enkratnega zneska stimulacije v višini 150 evrov neto. Izplačali ga bodo marca. Prav tako sta se strani dogovorili za pripravo in sprejetje pravilnika o nagrajevanju delavcev v okviru socialnega dialoga.

Foto Mostafa Meraji/Unsplash

Share