Proti drobljenju, odvajanju, privatizaciji! Pošta Slovenije naj ostane strateška naložba!

8. 4. 2024

Na ministrstvu za finance so pripravili osnutek odloka o strategiji upravljanja naložb države, ki ga bodo morali sicer še potrditi v državnem zboru. V njem so med drugim Pošto Slovenije in Zavarovalnico Triglav uvrstili med pomembne naložbe, medtem ko sta po veljavni strategiji, ki je bila sprejeta leta 2015, družbi uvrščeni med strateške naložbe. Pri pomembnih naložbah je z vidika lastniškega deleža države ta določen pri vsaj 25 odstotkih in enem glasu. Ministrstvo za finance trdi, da gre zgolj za tehnično spremembo, a na sindikalni strani se ne moremo znebiti občutka, da tako tlakujejo pot morebitnemu razkosanju ali prodaji omenjenih družb.

Umestitvi Pošte Slovenije na seznam pomembnih naložb, kjer je država zavezana ohraniti zgolj četrtinski delež, ostro nasprotujejo tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ), in sicer tako v krovnem sindikatu kot tudi sindikatu SDPZ pri Pošti Slovenije. Zdi se jim nepojmljivo, s kakšno lahkoto odgovorni razpolagajo s podjetjem, ki omogoča dostop do poštnih storitev v vse konce naše države. Zato so prepričani, da mora država jasno zavzeti stališče in zavarovati svoje interese pri podjetjih, ki so del naše ključne infrastrukture.

Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka SDPZ, je tako na nedavnem sestanku pri ministru za finance jasno izpostavila nujnost ohranitve Pošte Slovenije kot celote in kot strateške naložbe za državo. Kljub zagotovilu finančnega ministra, da prodaja Pošte Slovenije nikakor ni v načrtu, je po njenem treba vztrajati. »Če bo namreč na kakršenkoli način odprta možnost, da pride do razpolaganja, se bo prej ali slej našel nekdo, ki bo to priložnost izkoristil. Prišlo bo do drobljenja Pošte, do odvajanja in privatizacije delov, ki prinašajo dobiček (logistika, paketi), univerzalna poštna storitev pa bo ostala v breme države in davkoplačevalcev, saj se sama seveda nikakor ne zmore financirati. Samo mislimo si lahko, kaj to pomeni za raven pravic zaposlenih na naši Pošti!« sporočajo iz sindikata.

Tega ne mislijo dopustiti, zato bodo vztrajno nagovarjali odločevalce, naj se strategija v tem delu spremeni, in sicer z dopisi, pozivi ter tudi z morebitnimi protestnimi shodi. »Vztrajali bomo v obrambi zdrave, močne in enotne Pošte Slovenije,« so odločeni.

Share