Ekonomija za sindikaliste

26. 9. 2019

Namen seminarja:
Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi, gospodarstvu in na ravni podjetja. Na podlagi praktičnih primerov seznaniti in usposobiti udeležence za sindikalno delo v podjetju, za pogajanja o usklajevanju plač tako na ravni dejavnosti kot tudi na podjetniški ravni.

Predavatelja:
Irena Vidic in Ljubo Cvar

Termin:
Nova Gorica, 26. september 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share