Novim zmagam naproti! Sindikalistka in soborka Tea Jarc izvoljena v novo vodstvo Evropske konfederacije sindikatov

26. 5. 2023

Danes se v Berlinu končuje 15. kongres Evropske konfederacije sindikatov (Etuc), ki je potekal od 23. do 26. maja. Evropska konfederacija sindikatov je krovna sindikalna organizacija v Evropi, ustanovljena leta 1973, ki danes združuje 93 sindikalnih konfederacij iz 41 različnih držav in 10 evropskih sindikalnih federacij ter zastopa 43 milijonov delavk in delavcev iz vse Evrope.

Kongres je izvolil novo vodstvo, ki bo naslednje štiri leta vodilo samo organizacijo, sodelovalo z evropskimi institucijami in organizacijami delodajalcev ter predlagalo in načrtovalo različne evropske politike ter izvedlo razne sindikalne akcije.

V vodstvo je bila kot konfederalna sekretarka izvoljena tudi sindikalistka Tea Jarc, ki jo je na ta položaj predlagala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Vsakokratno izvoljeno vodstvo mora predstavljati raznolikost profilov in njihovih izkušenj, zagotoviti uravnoteženost spolov ter regijsko uravnoteženost.

Tokratno vodstvo sestavljajo:

  • generalna sekretarka: Esther Lynch (ICTU, Irska)
  • namestnica generalne sekretarke: Isabelle Schömann (DGB, Nemčija)
  • namestnik generalne sekretarke: Claes-Mikael Stahl (LO Sweden, Švedska)
  • konfederalna sekretarka: Tea Jarc (ZSSS, Slovenija)
  • konfederalni sekretar: Giulio Romani (CISL, Italija)
  • konfederalni sekretar: Ludovic Voet (CSC, Belgija)

Prvič v zgodovini Evropske konfederacije sindikatov je bila na položaj v vodstvu izvoljena oseba iz Slovenije in tudi širše, še nikoli do sedaj ni bila v vodstvu oseba iz balkanske regije. Gre za pomembno priznanje omenjeni regiji in predvsem delu, ki ga je v preteklosti na področju sindikatov, sindikalizma in sindikalnega organiziranja pokazala Tea Jarc.

Tea je svojo sindikalno pot začela v Sindikatu Mladi plus, že dalj časa pa je aktivna tudi širše v ZSSS in v evropskem sindikalnem gibanju.

 

Tea je svojo sindikalno pot začela leta 2014 v Sindikatu Mladi plus. Od leta 2017 je bila predsednica omenjenega sindikata in aktivna na mnogih področjih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Od leta 2018 pa je aktivna tudi v evropskem sindikalnem gibanju, kjer je bila med leti 2019 in 2022 predsednica Odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov. Tea Jarc je ob izvolitvi dejala: »V današnjem izjemno prepletenem in globaliziranem svetu, je vedno več izzivov, ki jih ne moremo reševati samo v nacionalnih okvirih. Neoliberalni kapitalistični sistem, fleksibilizacija sveta dela, nižanje delavskih standardov, podnebne spremembe, zaton demokracije in vzpon skrajne desnice so nevarni trendi, na katere je treba biti pozoren prav zato, ker se širijo na mednarodni ravni. Zato se moramo tudi sindikati še močneje povezovati in se skupaj boriti za skupne sindikalne vrednote.  Vse to so področja,  na katerih smo aktivni tudi v Evropski konfederaciji sindikatov, tudi in predvsem v dialogu z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom, kjer se prav tako borimo za dostojno delo in življenje za vse. Zavedati se moramo, da je vedno več odločitev, ki vplivajo na naše vsakodnevno življenje in delo, sprejetih na evropski ali širše, na mednarodni ravni. Pri tem mora biti glas delavk in delavcev slišan in upoštevan. V svojem mandatu si bom prizadevala prav za to. Na eni strani za to, da prenovimo sindikalno gibanje, ga moderniziramo in odpremo za vse delavke in delavce, tudi za prekarce, platformne delavke, brezposelne, mlade, ženske, migrante in druge marginalizirane skupine. In na drugi strani, da jasno in glasno predstavljamo in zagovarjamo politike, ki bodo zasledovale ekonomsko, socialno in podnebno pravičnost. Nenehne krize, vojna, energetska kriza, draginja in inflacija za delavke in delavce prinašajo katastrofalne posledice. Čas je, da izboljšamo položaj delavstva in vzpostavimo sistem, ki bo zagotavljal pravično razporeditev bogastva. Pred nami so tudi evropske volitve. V mnogih državah smo priča vzponu skrajne desnice, ki si v naslednji sestavi Evropskega parlamenta obeta še več sedežev. Ta gibanja in stranke delujejo proti sindikatom, proti evropskim in sindikalnim vrednotam in nasprotujejo razvoju demokratične in socialne Evrope. Zato bo ključno, da sindikati v tem času informiramo delavke in delavce o volitvah ter tudi s tem prispevamo k razvoju bolj solidarne in povezane Evrope.«

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič pa je ob tem pomembnem dogodku za slovensko sindikalno gibanje dodala še: »Ob Teini izvolitvi izražamo iskreno zadovoljstvo, da je znala mednarodna skupnost prepoznati pravo osebo za opravljanje funkcije v Evropski konfederaciji sindikatov. Prepričani smo, da bo s svojo energijo, znanjem in vztrajnostjo pripomogla k aktivnemu in dobremu delu sindikatov v Evropi, hkrati pa pomenila močno vez Zveze svobodnih sindikatov Slovenije z dogajanji na evropski ravni. Tea, v imenu ZSSS: Iskrene čestitke, hvala za tvoja dosedanja prizadevanja ter veliko uspeha pri novih izzivih!«

Share