Glasovanje prestavljeno na jesen – Vlada se je ustrašila ljudstva in sindikatov

15. 7. 2021

Državni zbor je danes na podlagi predloga koalicije s 47 glasovi za in 25 proti prestavil glasovanje o zakonu o nacionalnem demografskem skladu. Bitka je tako zaenkrat samo prestavljena. Objavljamo prve izjave vodilnih iz reprezentativnih sindikalnih central.

Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih Sindikatov Slovenije (ZSSS):

»V ZSSS sicer pozdravljamo odločitev, da se prestavi glasovanje o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Vendar, če gre zgolj za prestavljanje glasovanja, veliko ni bilo storjenega, referendumske aktivnosti so se zgolj premaknile v jesen.

Če pa je namen odločitve zakon vrniti v javno razpravo in na ekonomsko-socialni svet, potem smo morda tudi na začetku poti vračanja demokratičnih procesov sprejemanja zakonodaje. Demografski sklad v pravem pomenu, ki bo zagotavljal pokojnine vsem naslednjim generacijam, bi sicer nujno potrebovali, a ne v obliki, kot je bil predlagan.«

Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS):

»V KSJS današnji razplet dogodkov v zvezi z zakonom o nacionalnem demografskem skladu, razumemo kot sicer pozno – spoznanje vlade in vladne koalicije, da je treba sindikate jemati resno in kot strah pred soočenji s sindikati. Preložitev glasovanja o zakonu je tudi znak tihe pritrditve sindikalnim argumentom o škodljivosti zakona.

Z zakonom si je vladajoča politika hotela pridobiti popoln nadzor nad celotnim, še preostalim premoženjem države in z njim prosto razpolagati ter omogočiti še večjo privatizacijo ter plenjenje skupnega. Zakon ogroža 1,5 milijarde privarčevanih sredstev za dodatno pokojninsko zavarovanje delavk in delavcev v javnem in zasebnem sektorju. Hkrati pa tak zakon skoraj v ničemer ne prispeva k zagotavljanju stabilnega sofinanciranja in izplačevanja dostojnih pokojnin, kar bi moral biti njegov osnovni in edini namen.

Od resne in odgovorne oblasti bi pričakovali, da zakona ne sprejme, temveč začne s pripravo rešitev za oblikovanje pravega demografskega sklada od začetka, v sodelovanju s stroko in ga uskladi s socialnimi partnerji v socialnem dialogu.

Ne glede na odločitev oblasti smo sindikati pripravljeni. Zakonu nasprotujemo danes in mu bomo argumentirano nasprotovali tudi jeseni. Če bo zakon v taki obliki sprejet, bomo takoj začeli z zbiranjem podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.«

Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije – PERGAM:

»Zakon o nacionalnem demografskem skladu je slab in škodljiv, odložitev glasovanja tega dejstva ne more spremeniti. Ko oziroma če bo do glasovanja prišlo, bomo zato sindikati pripravljeni, da v primeru njegove potrditve sprožimo referendumske aktivnosti. Zakon je treba zavrniti in pripraviti nov zakon, ki bo, v nasprotju s spornim predlogom, zagotavljal ustrezno dolgoročno podporo pokojninski blagajni, sprejet pa mora biti s širokim družbenim konsenzom.«

Peter Majcen, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije KS 90

»Ocenjujem, da je prestavljanje glasovanja na jesen le podaljševanje agonije s strani sedanje vlade, ki bi se ji lahko izognili z jasno zavrnitvijo škodljivega zakona. To pričakujemo tako sindikati ter prav tako velika večina ozaveščenih državljanov, ki se zavedajo grozeče nevarnosti razprodaje državne srebrnine, kar je je še ostalo. Jeseni bo ozaveščenih in prepričanih v škodljivost delovanja sedanje vlade zagotovo še več!«

Evelin  Vesenjak, predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost:

»V KNSS – Neodvisnost smo sicer z odločitvijo poslank in poslancev državnem zboru v zvezi s preložitvijo odločanja o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu v čas jeseni deloma zadovoljni, če to pomeni, da se predlog bodisi vrne v razpravo oziroma obravnavo na ekonomsko socialni svet, kjer bi ob sodelovanju socialnih partnerjev ter tudi stroke lahko pripravili res dober zakon, s katerim bi tlakovali temelje za podporo pokojninski blagajni pri prepotrebnem povečevanju sredstev, kakor tudi povečali možnosti za samo izboljšanje situacije v smislu dostojnih pokojnin. Če pa to pomeni le t. i. politično kupčkanje in “šahovsko potezo” rahle oddaljitve od odmevnega uspeha nedeljskega referenduma o zaščiti enega naših najpomembnejših naravnih virov – vode, na krilih katerega bi državljani in državljanke na pobudo sindikatov zavrnili tudi tako škodljiv predlog zakona, katerega edini namen je le popolni nadzor nad našim skupnim premoženjem z veliko možnostjo zlorabe, že sedaj obljubljamo, da bomo uporabili vsa naša razpoložljiva sredstva sindikalnega boja, da to preprečimo, vključno s protesti in seveda že sedaj napovedanim referendumom. Nikakor ne nameravamo dovoliti, da se predvideno slabšanje socialno ekonomskega stanja naše države spremeni še v plenjenje naših preostalih virov premoženja, kar bomo znali ubraniti za vsako ceno.«

Zdenko Lorber, predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa:

»Današnja odločitev vladajoče koalicije, ki prestavlja odločanje o zakonu o nacionalnem demografskem skladu na jesen, vzbuja upanje, da so bili argumenti sindikatov vsaj deloma uslišani. O zakonu, ki se dotika vprašanj naših prihodnjih pokojnin, lastništva in upravljanja državnega premoženja oziroma njegovih podjetij in pokojninskih skladov, v katerih imamo zaposleni svoj denar, je treba doseči kar najširše soglasje ključnih deležnikov v družbi.

Sindikati, ki zastopamo zaposlene v državnih podjetjih in hkrati nastopamo kot predstavniki aktivnih zavarovancev v zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pokojninskih skladih, to vsekakor smo. Zaradi tega je naše pričakovanje, da se omenjeni zakon umakne oziroma pripravi na način, da bo sledil svojemu osnovnemu namenu – akumulaciji kupnin in dividend državnega premoženja za krpanje vrzeli pokojninske blagajne v prihodnje. Ob tem pa je treba zagotoviti še dodatne vire za polnjenje tega sklada, ki bodo služili prej zapisanemu namenu.«

Share