Sindikata proti razgradnji enotnega plačnega sistema v javnem sektorju

30. 3. 2021

Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa in Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) sta v javnih pozivih, poslanih vladi in ministrstvom za javno upravo, kulturo, okolje in prostor ter obrambo, jasno nastopila proti razgradnji in demontaži enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Več v nadaljevanju. 

Odprto pismo Sindikata Glosa za ohranitev in proti razgradnji enotnega plačnega sistema javnega sektorja

Po večmesečnih namigovanjih je predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša na tiskovni konferenci 12. marca 2021 decidirano izjavil, da se je zdravstveni sektor odločil za izstop iz enotnega plačnega sistema in se bo posebej zanj zgradil nov sistem. (Po kuloarjih se šušlja tudi o operativnem delu vojske, o policiji in morda še o kom.)

Ob tovrstnih težnjah smo v Sindikatu Glosa izjemno razočarani. Ker nam zdravje predstavlja najpomembnejšo dobrino in je zdravljenje pogosto zahtevno in drago, smo dolžni poskrbeti za najširšo dostopnost zdravstvenih storitev, kar lahko omogoči samo pravični, kakovostni, trdni, javni in enotni zdravstveni sistem. Zgroženi smo, ker se v Sloveniji razkraja. Čakalne dobe so nesramno dolge, zlasti za manj premožne in revne. Rešitev za naše zdravstvo je takojšnja in učinkovita vojna proti zaslužkarstvom, korupcijam, privatizacijam in vrtičkarstvom, ne pa razbijanje plačnega sistema. Vlada s tem povzroča nepopravljivo škodo državi in njenim prebivalcem.

Sprašujemo se, ali ni gospod ministrski predsednik Janša govoril le na pamet in povprek, saj se – po nam znanih podatkih – zdravstveni sektor ni odločil za odhod iz obstoječega plačnega sistema. Pred dvema tednoma so sindikati v zdravstvu iz treh največjih sindikalnih konfederacij njegovo izjavo označili za neresnično in ga, med drugim, opozorili na sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev iz decembra 2018, po katerem je o temeljnih vprašanjih sistema plač v javnem sektorju treba doseči soglasje med vlado in sindikati javnega sektorja.

Sindikat Glosa je za ohranitev enotnega sistema plač v javnem sektorju. Kot sindikat kulture in narave zahtevamo spoštljivo obravnavanje vseh vrst in oblik kulture ter celovito varovanje okolja in naravnih vrednosti, kar je po našem prepričanju mogoče zgolj v okviru enotnega sistema, kjer so vrednote znane in pravila jasna, kjer ni cehovskih kupčkanj in kjer ni prostora za darvinistično maniro ‘velike ribe žro male’. Edino takšen sistem lahko zagotoví kakovostno javno službo in je porok za njeno transparentno in stabilno financiranje ter vzdrževanje.

Pobegom in izključitvam dejavnosti ali poklicnih skupin iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja nasprotujemo. Če boste želeli – kar je sicer vaša dolžnost – poiskati rešitve za primernejše nagrajevanje delavcev, pa imate našo polno podporo. Pogoja sta zgolj dva: da to ostane znotraj enotnega sistema in da pridobite konsenz reprezentativnih sindikatov.

Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa


Zahteva po ohranitvi enotnega plačnega sistema – proti izstopu posameznih skupin

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije pozorno spremljamo razprave, vezane na plačni sistem v javnem sektorju. Težnje nekaterih dejavnosti oz. poklicnih skupin za izstop iz enotnega plačnega sistema se skuša izkoristiti za razgradnjo le tega. Gre za večletne poizkuse vladajočih politik, ki obljubljajo pravičnejši sistem, ki bi z bolj »fleksibilnim« plačnim sistemom in večjim deležem variabilnega dela plače nagrajeval najboljše/najuspešnejše javne uslužbence. Hkrati s tem smo sindikati deležni jasnih sporočil, da se masa sredstev za plače ob tem ne bi povečala.

Zaposleni v dejavnosti poklicnega gasilstva nismo pozabili na obdobje pred vzpostavitvijo enotnega plačnega sistema, ko je v okviru naše dejavnosti vladal popolni plačni kaos brez kakršnih koli logičnih razmerij med povsem primerljivimi delovnimi mesti v različnih (tudi sosednjih) lokalnih skupnostih. Plačna razmerja med primerljivimi delovnimi mesti v različnih dejavnosti pa so bila še toliko bolj nesorazmerna.

Kljub temu, da sindikati terjamo določene spremembe se z vse večkrat slišanimi idejami in tudi že predlogi s katerimi bi se razgradilo enotni plačni sistem, ne strinjamo. Ne strinjamo se z eventualnim izstopom posameznih dejavnosti ali poklicnih skupin iz tega sistema, kot tudi ne z drugačno obravnavo, ki bi pomenila razgradnjo enotnega sistema. V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije zagovarjamo ohranitev enotnega plačnega sistema s pošteno in uravnoteženo obravnavo vseh dejavnosti, poklicnih skupin in delovnih mest.

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS)

Share