Sindikat opozarja: pogovoriti se moramo o iztrošenosti reševalnih vozil v zdravstvenih zavodih – in urediti razmere

21. 6. 2022

V Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS), kjer imajo pod svojem okriljem Konferenco reševalcev in urgentnih delavcev v zdravstvu in so reprezentativni na področju reševalnih prevozov in nujne medicinske pomoči Slovenije, opozarjajo na problematiko iztrošenosti reševalnih vozil po vsej Sloveniji ter na neredno obnavljanje voznega parka. Problematika najbolj zadeva direktorje zdravstvenih zavodov ter neposredne nosilce nujne medicinske pomoči (ministrstvo za zdravje, zavod za zdravstveno zavarovanje ter Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije).

»Reševalno vozilo je osnovno delovno sredstvo vsakega urgentnega zdravnika in vsakega reševalca, ki opravlja delo na terenu. To vozilo ščiti in varuje reševalni tim ter mu omogoča, da je kar najhitreje na kraju posredovanja. Sodobna reševalna vozila so kompromis med tehničnimi zmožnosti vozila in željo nujne ekipe, da že na terenu naredi največ, kar je za pacienta mogoče. Zato morajo ta vozila omogočati hitro, dinamično in predvsem varno vožnjo za vse, ki so v reševalnem vozilu, in tudi za vse druge udeležence v prometu. Obenem prenašajo povečane fizične obremenitve med vožnjo. Izstopa nenadno pospeševanje, zaviranje ter izmikanje drugim udeležencem v prometu. Omeniti je treba, da reševalna vozila vozijo po vsakem terenu, ob vsakem vremenu in vseh letnih časih. Povsod se gibljejo na zgornji meji varne hitrosti, zato so vozne obremenitve teh vozil znatno povečane. Vozila, ki jih predelujejo v reševalna vozila, so iz rednega prodajnega programa in niso posebej prilagojena na povečane fizikalne obremenitve. Posledica teh povečanih obremenitev je hitrejša obraba in iztrošenost reševalnih vozil v primerjavi z navadnimi vozili. Pospešeno se iztrošijo in starajo vse vozne komponente vozila, ki so ključne za varno vožnjo. Tudi nenujna reševalna vozila so opremljena z urgentno signalizacijo in se v primeru potrebe vključijo v nujno vožnjo s povečanimi obremenitvami,« opozarjajo v SZSSS. Izrablja pa se tudi oprema, ki je namenjena obravnavi in manipulaciji s pacientom. In ker je ta oprema zelo draga, se večinoma seli iz starega vozila v novo vozilo. Vsak kos opreme v reševalnem vozilu ima tudi določeno servisno obdobje, za kar poskrbi proizvajalec, in pričakovano življenjsko dobo. Ta vidik pri opremi za reševanje odgovorni v zavodih večkrat spregledajo, še izpostavljajo.

Zgolj sreča ali upanje

Konferenca reševalcev je o iztrošenosti reševalnih vozil in o neredni obnovi voznega parka opravila več sestankov z zgoraj omenjenimi deležniki, ki se strinjajo, da bi bilo treba po vzoru iz tujine sprejeti sistemski predpis o standardu zamenjave dotrajanosti reševalnih vozil. Za ureditev problematike torej obstaja volja, sindikat pa pri tem dodaja: »Z zadovoljstvom ugotavljamo, da v marsikaterih javnih zavodih glede vozil ravnajo zelo gospodarno in odgovorno. Žal pa smo hkrati spoznali tudi, da je še več zavodov, ki se na ustreznost, predvsem pa varnost vozil milo rečeno ‘požvižgajo’. Ravno zato apeliramo na skupno rešitev, ki mora biti enotna, sistemska in obvezna za vso državo. Delujemo v skupnem sistemu nujne medicinske pomoči in do teh anomalij ne bi smelo prihajati.« Zato so ministrstvu za zdravje in ministrstvu za infrastrukturo tudi poslali svoj predlog za določitev omejitev za urgentna/nujna vozila in za nenujna reševalna vozila, ki ga lahko najdete na tej povezavi.

»Zavedamo se, da čez noč ni mogoče izpolniti vseh kriterijev, vendar se je treba začeti o tem pogovarjati. Ni pošteno do pacientov, ki v svoji bolezni ali nezgodi trpijo dolge prevoze in premestitve v dotrajanih vozilih, ki niso več primerna za obravnavo njihovega zdravstvenega stanja. Varnost pacientov in slovenskih reševalcev pa je mnogokrat povezana zgolj s srečo in upanjem, ali bodo nekatera izrabljena vozila zdržala nujno vožnjo ali ne,« še dodajajo v SZSSS.

Foto Mat Napo/Unsplash

Share