Kaj naj delavec stori, če mu delodajalec ne izplača regresa za letni dopust?

1. 7. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Kot je znano, mora biti regres za letni dopust delavcem izplačan do 1. julija tekočega leta. V izjemnih primerih se lahko ta rok podaljša do 1. novembra, če je delodajalec nelikviden, a le tedaj, če je ta možnost zapisana v kolektivni pogodbi dejavnosti, ki delodajalca zavezuje. Če delodajalec s plačilom zamuja, je postopek, da delavec pride do svojega plačila, po naših izkušnjah najbolje izvesti v dveh stopnjah.

Predvsem je pomembno, da delavci v podjetju na neizplačilo regresa čim prej reagirajo. Pred sodno izterjavo, ki je lahko dolgotrajna, priporočamo neformalne oblike pritiska na delodajalca in pogajanja, pri čemer pa se je potrebno vedno zavedati, da je izplačilo regresa pravica delavca in v nobenem primeru ni prepuščeno volji delodajalca, zaradi česar je delavcu tudi zagotovljeno sodno varstvo.

Če je v podjetju organiziran sindikat, naj se delavec obrne na svojega sindikalnega zaupnika. Ta bo s pomočjo strokovnjakov iz ZSSS vašo zadevo prevzel in se navadno najprej obrnil na poslovodstvo po pojasnilo ter z zahtevo, naj se regres nemudoma izplača. S pomočjo strokovnjakov iz ZSSS, ki imajo izkušnje s pogajanji, ter s svojim poznavanjem razmer v podjetju in potreb in zahtev delavcev, bo sindikalni zaupnik lahko ocenil, ali je s podjetjem smiselno npr. skleniti sporazum o obročnem izplačevanju regresa ali določitvi kasnejšega datuma izplačila. Ne glede na morebitni sklenjen dogovor pa ima vsak delavec od trenutka zamude še pravico zahtevati takojšnje izplačilo in tudi možnost vložitve tožbe.

Če dogovora ni mogoče doseči ali če delodajalec regresa kljub pozivom ne izplača, ostane delavcu na voljo prisilna izterjava preko sodnega postopka. Za člane sindikata ta postopek prevzamejo pravniki, ki jih zagotavlja ZSSS preko službe pravne pomoči. Član se mora oglasiti na svoji regijski oziroma območni organizaciji ZSSS ter s seboj prinesti svojo pogodbo o zaposlitvi in morebitne druge relevantne dokumente. Tam bo podpisal pooblastilo in celotno zadevo bo prevzela pravna služba. Ko se bo postopek zaključil, bodisi s poravnavo ali s sodbo, bo pravna služba, če bo to potrebno, izpeljala tudi postopek izvršbe v imenu člana sindikata.

Do 1. julija so torej delodajalci dolžni zaposlenim regres za letni dopust. Kljub koronavirusni krizi ni letos nič drugače, saj interventni ukrepi niso z ničimer posegli v ureditev te pravice.

Kot rečeno je, kot pri drugih denarnih terjatvah delavcev, tudi ob neizplačilu regresa priporočljivo čimprejšnje ukrepanje. S tem se namreč zagotovijo največje možnosti za plačilo, preden se lahko zgodi, kar se je v preteklosti že dogajalo, da podjetje dejansko ostane brez sredstev za plačilo, ker se nakopičijo tudi drugi dolgovi. S tem tudi delavci delodajalcu sporočijo, da so se pripravljeni za svoje pravice boriti in, če je potrebno, tudi izkoristiti vse možnosti, ki jim jih zakonodaja daje.

Matija Drmota, pravna pomoč ZSSS

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share