Kazenska odgovornost delodajalcev

20. 9. 2018

20. september 2018, Celje

Namen seminarja:
Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo postopek podaje (dobre) kazenske ovadbe, izvedeli bodo kako od podaje kazenske ovadbe teče nadaljnji kazenski postopek ter pridobili informacije kako se žrtve takšnih kaznivih dejanj lahko zaščitijo pred povračilnimi ukrepi delodajalca.

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, poznajo postopek prijave takšnega kaznivega dejanja, so seznanjeni s potekom kazenskega postopka ter možnimi posledicami.
• Znajo razpoznati kazniva dejanja, ki so iz tega področja v RS pregonljiva, znajo podati kazensko ovadbo, vedo na kakšen način je možno žrtve takšnih kaznivih dejanj pravno in sindikalno zaščititi.
• Poznajo možnosti prijave takšnih kaznivih dejanj, poznajo pomembne elemente teh kaznivih dejanj (kaj je potrebno dokazati, da se bo storilca lahko preganjalo in obsodilo za posamezno kaznivo dejanje).
• Prepoznajo razliko med kaznivimi dejanji in prekrški, prepoznajo kazniva dejanja, prepoznajo kdaj nujno potrebujejo strokovno pomoč.

VSEBINA:
1. SKLOP: Predstavitev delovno kazenskega področja (prekrški, kazniva dejanja)
2. SKLOP: Predstavitev kazenskega postopka s poudarkom na kazenski ovadbi
3. SKLOP: Predstavitev možnosti zaščite žrtev kaznivih dejanj, predstavitev kaznivega dejanja krive ovadbe

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

Trajanje:
6 šolskih ur

Predavateljica:
Ana Jakopič

Termin izvedbe:
20. september 2018, Celje

Minimalno število udeležencev:
10, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za ostale

Prijave s spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Razpis seminarja Kazenska odgovornost delodajalcev, Celje, 20. september 2018

Urnik seminarja Kazenska odgovornost delodajalcev, Celje, 20. september 2018

Prijavnica na seminar Kazenska odgovornost delodajalcev, Celje, 20. september 2018

Share