Ker prihaja do številnih težav pri izplačilu kriznega dodatka, ZSSS državni zbor zaprosila za avtentično razlago 85. člena PKP7

19. 1. 2021

S predlogom za avtentično razlago določbe 85. člena PKP7, ki govori o kriznem dodatku, želimo doseči, da se odpravi nepravičnost in neenako obravnavanje delavcev, ki je nastalo zaradi nejasnega zapisa zakonskega določila in razlage Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) v povezavi z uporabo tega člena.

V ZSSS smo prepričani, da je treba člen uporabljati tako, da bo dosežen njegov namen, to je, da bodo do kriznega dodatka upravičeni vsi delavci, katerih mesečna plača ne presega dvakratnika minimalne plače. Razlaga FURS-a namreč tega ne zagotavlja, ravno nasprotno: Omogoča neenako obravnavanje delavcev glede na čas (mesec) prejema poslovne uspešnosti in onemogoča uresničitev namena zakonodajalca, ko je le ta delavcem dal pravico do kriznega dodatka.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 v 1. odstavku 85. člena določa, da vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Pri uresničevanju te določbe ugotavljamo, da se v praksi pojavlja precej vprašanj, kaj se smatra pod pojmom plača.

Zaradi težav pri presoji pogojev za pridobitev pravice do izplačila kriznega dodatka posameznih delavcev ter zaradi zagotovitve enake obravnave vseh zaposlenih in zaradi nediskrminatorne uresničitve namena določbe 85.člena ZIUPOPDVE (oziroma PKP7), je po našem mnenju potrebna njena avtentična razlaga. Predlagamo, da se v avtentični razlagi določi, da je 85.čl. ZIUPOPDVE potrebno razlagati tako, da zadnja izplačana mesečna plača ne vključuje plačila božičnice ali poslovne uspešnosti, ki se izplačuje za obdobje celotnega leta.

Celotni poziv, ki ga je ZSSS naslovila na državni zbor najdete TUKAJ.

Share