Kolektivno za kolektivno! – Sindikata Glosa in Zasuk na ministrstvu za kulturo

23. 2. 2023

Danes je sindikalna konfederacija GlosaZasuk, skupaj s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, pristopila na uvod v pogajanja za kolektivno pogodbo za zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Namera sindikalne konfederacije je s skupno pogodbo prvič celovito urediti delavske standarde za vse delavke in delavce iz sektorja, katerih naročniki so javni kulturni zavodi ali drugi (ne)posredni porabniki javnih sredstev, ne glede na to, ali gre za umetnika ali tehnika, so pri tem sporočili.

Na sestanku so se predstavniki sindikatov srečali z državnim sekretarjem Markom Rusjanom, vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvoj kulturnih politik Tjašo Pureber in svetovalko ministrice za kulturo Kim Komljanec. Predstavniki sindikata in ministrstva so najprej predstavili svoja videnja reševanja težav kulturno-ustvarjalnih delavk in delavcev, ki so zunanji izvajalci. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki prijateljskega sindikata Sviz, ki bodo skupaj s sindikalno konfederacijo Glosa – Zasuk vstopili v pogajanja. Izpostavili so predvsem zelo razširjeno in izkoriščevalsko prakso prikritih delovnih razmerij v javnih kulturnih inštitucijah. V nadaljevanju so prisotni določili časovnico in opredelili prihodnje načine ter korake pogajanj.

Miha Blažič, splošni koordinator Sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk, je po sestanku izpostavil: »Država že desetletja obravnava zgolj eno izmed skupin zunanjih izvajalcev v našem sektorju, tj. samozaposlene v kulturi. Tovrsten pristop in pogled je zastarel in nepravičen. V našem sektorju delajo številni delavci in delavke, ki statusa samozaposlenega v kulturi nimajo, pa vendar je njihovo delo v produkcijski verigi enako nepogrešljivo. Prav vsi delavci in delavke v sektorju si zaslužijo dostojne delovne pogoje in pravično plačilo. V Zasuku ne bomo pristali na ustaljeno ločevanje delavcev na sektorsko bistvene in sektorsko nebistvene, ampak bomo izborili boljše pogoje za vse nas.« Predsednik Sindikata Glosa Mitja Šuštar pa je komentiral pomembnost množičnosti in povezanosti za uspeh pogajanj:  »’Kolektivno za kolektivno!’ je slogan, ki bo spremljal naša skupna pogajanja. Izbrali smo ga zato, da naše članstvo in širše delavstvo spomnimo in navdihnemo, da so pomembne spremembe izbojevane le takrat, ko se delavci in delavke, kljub na prvi pogled različnim poklicem in statusom, medsebojno podpremo, združimo in usmerimo k istemu cilju.«

Zahteva sindikalne konfederacije Glosa – Zasuk, ustanovljene konec letošnjega januarja, je, da bodo pogajanja za kolektivno pogodbo za delavke in delavce, ki so zunanji izvajalci, javna. Začetek pogajanj pa je načrtovan za konec marca.

Foto Ana Blatnik, ministrstvo za kulturo 

Share