Koliko znaša odpravnina pri upokojitvi?

8. 6. 2022

Tokrat v naši rubriki ZSSS svetuje odgovarjamo na naslednje vprašanje:

Izpolnil sem pogoje za starostno pokojnino – starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa –, delo pa sem nato podaljšal še za šest mesecev. Zdaj me zanima, kakšna odpravnina mi pripada in kako je z rokom izplačila.

Odgovor:

Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri njem zaposlen najmanj pet let in se je potem upokojil, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Odpravnina se praviloma izplača z zadnjo plačo.

Delavec ima pravico do odpravnine le enkrat. Če sklene novo pogodbo o zaposlitvi, je upravičen le do ene odpravnine, in sicer tedaj, ko se prvič upokoji. Tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) dopuščata delno upokojevanje starejših delavcev.

V takem primeru, ko se bo delavec z delodajalcem dogovoril za delo s krajšim delovnim časom od polnega zaradi uveljavljanja pravice do delne upokojitve, bo upravičen do sorazmerne odpravnine. Ob popolni upokojitvi pa bo prejel odpravnino glede na njegov delovni čas – v preostalem delu.

Kljub temu pa tudi v tem primeru velja enak pogoj, kot je določen v prvem odstavku, in sicer, da je delavec najmanj pet let v delovnem razmerju pri tem delodajalcu.

V primeru, ko bo delavec delal krajši delovni čas od polnega, bo ob upokojitvi upravičen do sorazmernega dela odpravnine. Tudi v tem primeru le pod pogojem, da je pri delodajalcu delal več kot pet let.

Izjema so delavci, ki v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu delajo krajši delovni čas, saj so upravičeni do odpravnine ob upokojitvi, kot če bi delali polni delovni čas.

Kristina Gomboc Nikolić, služba pravne pomoči ZSSS

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share