Komuniciranje

5. 12. 2019

Namen seminarja:
Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti z osnovami komunikacije, predvsem s tisto vrsto komunikacije, ki se odvija med sindikalnimi zaupniki, člani sindikata, delodajalcem in javnostjo. Seznanili se bomo tudi z najpogostejšimi manipulacijami delodajalcev in osvojili nekaj tehnik pritiska na delodajalca s pravilnim načinom komunikacije.

Predavateljica:
Mateja Gerečnik

Termin:
Ljubljana, 5. december  2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share