Komunikacija v sindikatu

20. 6. 2019

Namen seminarja:
Na tem seminarju bomo v ospredje postavili pisno in ustno komuniciranje s člani kot tudi z vodstvom delodajalca in višjimi ravnmi organizacije, vodenje sej, pisanje zapisnikov, komuniciranje z javnostmi – pripravo na novinarske konference.

Predavateljica:
Mateja Gerečnik

Termin:
Ljubljana, 20. junij 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share