Novi koronavirus nas žal še vedno drži za vrat: delimo izbor aktualnih ukrepov in predpisov

11. 1. 2022

Epidemija novega koronavirusa, čeprav uradno ni razglašena, žal še vedno močno določa naš vsakdanjik, še posebej v času izjemno kužne različice virusa, ki jo poznamo pod imenom omikron. V veljavi je tako več vladnih ukrepov za zajezitev okužb, prav tako pa je prišlo do novih opredelitev izjem od karantene. Nekaj najbolj aktualnih informacij, predpisov in ukrepov smo zbrali v nadaljevanju.

Kaj vse je torej trenutno v veljavi? Delimo izbor.

Nova opredelitev izjeme od karantene

karanteno na domu so napotene vse osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z okuženo osebo.

Od 10. januarja 2022 so po visoko tveganem stiku s povzročiteljem covida-19 osebe napotene v 7-dnevno karanteno. Izjema od karantene je oseba, ki:

 • je prejela poživitveni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna (torej je prejela tri odmerke cepiva (zadnji odmerek mora biti Pfizer oziroma Moderna) ali kot 1. odmerek prejela Janssen in kot 2. odmerek Pfizer oziroma Moderno),
 • je prebolela covid-19, kar dokazuje s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki je starejši od 10 dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
 • je prebolela covid-19, kar dokazuje s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki je starejši od 10 dni, in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, cepiva Covishield ali cepiva Covaxin oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva Janssen.

Novo!

Nove izjeme (veljajo od 19. januarja 2022) pri karanteni na domu po visoko tveganem stiku s COVID-19:
 • zaposleni v dejavnosti zdravstva,
 • zaposleni v dejavnosti socialnega varstva,
 • zaposleni v dejavnosti vzgoje in izobraževanja,

pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2 ter

 • predšolski otroci, učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, v primeru, da je do visoko tveganega stika prišlo pri udeležbi pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti.

Našteti se morajo prav tako vsakodnevno samotestirati v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika, razen če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev, dijakov, študentov ali udeležencev izobraževanja odraslih (enako velja za oddelke s predšolskimi otroki in za učence ali dijake pri obšolskih dejavnostih…).

Več informacij je dostopnih tukaj.

Napoteni v karanteno pred 19. januarjem 2022 jo morajo prestati do konca pod pogoji, ki so bili veljavni ob izdaji karantene.

*Dodano 18. januarja 2022.


Veljavnost potrdila o cepljenju ali prebolevnosti

Od 1. februarja 2022 bo za starejše od 18 let veljala omejitev potrdila o cepljenju proti covidu-19 na 270 dni.

S poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 si bodo lahko vsi, ki so bili polno cepljeni ali pa so bili cepljeni z enim odmerkom po preboleli bolezni covid-19, podaljšali veljavnost potrdila o cepljenju.


Kdaj izpolnjujem pogoj PCT?

Pogoj PCT, ki velja za starejše od 12 let, posameznik izpolnjuje, če se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in enim izmed naslednjih dokazil:

Prebolevnost

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni,
 • z EU digitalnim COVID potrdilom o prebolevnosti.

Cepljenost

 • z dokazilom o cepljenju zoper covid-19, s katerim oseba izkazuje, da je prejela:
 • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,
 • odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Za tiste, ki izkažejo prebolevnost z dokazilom in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz seznama*, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva.

Dokazilo o cepljenju je lahko v različnih oblikah:

 • izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta,
 • vpis v Knjižico o cepljenju,
 • izdano potrdilo o opravljenem cepljenju,
 • EU Digitalno COVID potrdilo o cepljenju.

*EU DCP velja tudi vsem tistim posameznikom, ki so se do 14. 9. 2021 cepili z enim odmerkom znotraj časovnega okvira od 6 do 8 mesecev po preboleli bolezni.

Testiranje

 • z negativnim rezultatom testa HAG, ki ni starejši od 48 ur (za uporabnike storitev ne sme biti starejši od 24 ur),
 • z negativnim rezultatom testa PCR, ki ni starejši od 72 ur (za uporabnike storitev ne sme biti starejši od 48 ur),
 • z EU Digitalnim COVID potrdilom o HAG/PCR testiranju.

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje kirurške maske ali maske tipa FFP2 je obvezna:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih*
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje, in
 • v osebnih vozilih.

*Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, pokrit s streho in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba mask pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
 • učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • goste (ob upoštevanju pogoja PCT), sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva,
 • na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb
 • pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 metra) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Odlok, ki ureja obvezno nošenje mask, je dostopen tukaj.


Javni prevoz potnikov

Uporaba javnega prevoza potnikov je dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT in ob uporabi zaščitne maske.

Od 10. januarja 2022 je pri javnih linijskih prevozihposebnih linijskih prevozihstalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozihštevilo potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Kjer se taki prevozi izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri prevozih potnikov se vstopa pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.


Žičniške naprave

Obratovanje žičniških naprav se lahko izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Mlajši od 12 let so izjema od pogoja PCT.

V zaprtih žičniških napravah je za osebe, starejše od 6 let, obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. V odprtih žičniških napravah je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, če med potniki ni prostega sedeža, razen, če gre za otroke, ki so mlajši od 6. leta starost in osebe s posebnimi potrebami. Okna kabin morajo biti ves čas, tudi med vožnjo, odprta,. Razdalja med uporabniki pri vožnji in nakupu vozovnic mora biti 1,5 metra. Upravljavec žičniških naprav je po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku.


Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covida-19.

Zaposleni in uporabniki storitev morajo izpolnjevati PCT pogoj.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu.

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si).


Karantena na domu

Vsak, ki je bil v stiku z osebo, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, mora ostati v karanteni na domu.

O visokorizičnem stiku govorimo, kadar je oseba v stiku z bolnikom s covidom-19 v obdobju 48 ur pred pojavom simptomov in v obdobju 10 dni po pojavu simptomov/znakov bolezni. V primeru, da okužba poteka brez simptomov, se kot datum pojava simptomov upošteva datum potrditve okužbe.

Za visokorizičen stik gre v naslednjih primerih:

 • osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covidom-19,
 • zadrževanje z bolnikom s covidom-19 na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 minut,
 • drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
 • bivanje z bolnikom s covidom-19 v zaprtem prostoru več kot 15 minut (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi…),
 • potovanje v istem prevoznem sredstvu z bolnikom s covidom-19 na razdalji manj kot 2 metra.

Karantena ni potrebna

Po odloku, ki je v uporabi od 10. januarja 2022 naprej, se v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ukrep 7 dnevna karantena na domu ne odredi osebi, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19,

 • ki je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna;
 • ki je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni;
 • ki je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni, in je bila cepljena z dvema odmerkoma cepiva oziroma kombinacijo dveh cepiv (Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) ) ali z enim odmerkom cepiva COVID-19 Vaccine Janssen, ne glede na časovne razmike in zaporedje okužbe in cepljenja.

V primeru, da oseba prejme obvestilo NIJZ o tesnem stiku z okuženo osebo ali odločbo o karanteni, pa izpolnjuje pogoj izjeme od karantene,  naj o tem obvesti Ministrstvo za zdravje na e-naslov: odlocbe-karantena.mz@gov.si. Obvestilu je potrebno dodati dokazilo o izjemi (cepljenje s poživitvenim odmerkom, prebolevnost, prebolevnost in cepljenje).

Trajanje karanten na domu za osebe, ki so bile v karanteno napotene pred 10. januarjem 2022, se ne spremeni (ostaja 10 dni). 

Obvestilo o visokorizičnem stiku

Vsi, ki ste bili v visokorizičnem stiku z osebo, ki je potrjeno okužena, lahko obvestilo prejmete na tri načine:

 • Klic epidemiološke službe NIJZ: V pogovoru z epidemiološko službo NIJZ pridobite nadaljnja navodila za ravnanje.
 • Rdeče obvestilo aplikacije #OstaniZdrav: Kot uporabnik aplikacije #OstaniZdrav ste prejeli obvestilo o rdečem statusu, to je o večjem tveganju za okužbo. Sledite naslednjim navodilom.
 • Obvestilo okužene osebe: Oseba, pri kateri je bila potrjena okužena, vas je obvestila, da ste bil v visokorizičnem stiku. Za vas veljajo naslednja navodila.

Vsi, ki vam je sporočeno, da ste bili v tesnem stiku z okuženo osebo, ostanite doma in ravnajte v skladu z navodili NIJZ za karanteno na domu.

Za pridobitev izjave o prestajanju karantene na domu izpolnite obrazec na eUpravi,  povezava je zapisana spodaj. Izjavo o karanteni na domu boste prejeli na elektronski naslov, ki ga navedete v obrazcu. Izjavo o karanteni na domu predložite delodajalcu oziroma ga vložite v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka.


Zaposleni o stiku z obolelo osebo obvesti delodajalca

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca.

Delodajalec se bo odločil, ali

 • oseba dela od doma ali
 • oseba ostane v karanteni na domu in prejme nadomestilo v višini 80 odstotkov dohodka.

Delodajalec lahko uveljavlja povračilo izplačanega nadomestila plače 

Povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače lahko uveljavlja delodajalec za:

 • zaposlenega, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela in mu ne more organizirati dela na domu,
 • zaposlenega, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda).

Delodajalec vlogo odda na Zavod za zaposlovanje najkasneje v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega.

Nadomestilo samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene

V primeru odrejene karantene ali obveznosti varstva otroka pripada samozaposlenim, družbenikom in kmetom povračilo izgubljenega dohodka v višini:

 • 250 evrov za 10 dni,
 • 500 evrov za 20 dni,
 • 750 evrov v enem mesecu.

Ukrep velja od 1. julija 2021 do 28. februarja 2022. Upravičenci lahko vlogo za nazaj oddajo do 15. januarja 2022.

Zavezanec mora prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena).

Za osebe, ki jim je bila karantena odrejena od 10. januarja 2022 naprej, velja 7 dnevna karantena. Skrajšanje karantene na 7 dni ne vpliva na višino izplačila karantene.

Kriteriji za delno povrnitev izgubljenega dohodka:

 • Upravičencu je bila odrejena karantena z odločbo ali potrdilom zaradi naslednjih razlogov:
  • odpravi se v drugo državo in je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo,
  • zaradi stika z okuženo osebo.
 • Obveznosti varstva otroka, če:
  • je otroku odrejena karantena z odločbo o karanteni ali potrdilom o napotitvi v karanteno,
  • če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (na primer potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola zaprta). Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil

Situacija Plača/Nadomestilo Plačnik
Delavec v karanteni na domu, ki dela na domu 100-odstotna plača Delodajalec
Delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo 100-odstotna plača Delodajalec
Delavec v karanteni na domu po stiku ali sumu stika z okuženo osebo, ki svojega dela ne more opravljati na domu Nadomestilo v višini 80 odstotkov plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v karanteni na domu po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in dela ne more opravljati na domu 100-odstotno nadomestilo plače (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v karanteni na domu, ki je posledica prehoda meje Ni upravičen do nadomestila plače po ZNUPZ. Z delodajalcem dogovori ustrezno podlago odsotnosti z dela (npr. izraba letnega dopusta).
Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi varstva otroka, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej Nadomestilo v višini 80 odstotkov plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v izolaciji Nadomestilo v višini 90 odstotkov od osnove Zavod za zdravstveno zavarovanje (že od prvega dne zadržanosti od dela)

Povzeto po gov.si

Še niste članica ali član sindikata?

Poiščite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share