Posredujemo nekatere odloke in pomembnejše zakone, povezane z izbruhom novega koronavirusa, ki jih je sprejema slovenska vlada:


PRIKAZ VELJAVNIH PREDPISOV, SPREJETIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19

PRIKAZ PREDPISOV, KI JIH JE IZBRANI ORGAN OBJAVIL V URADNEM LISTU RS V ZADNJIH DVEH TEDNIH

Vir: Pravno-informacijski sistem

Share