Lahko delavke in delavci, ki so na čakanju, delajo pri drugem delodajalcu?

29. 1. 2021

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Sprašujete lahko tudi vi: pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Vprašanje 

Pri delodajalcu (v trgovini) sem zaposlena za polni delovni čas, a sem že od konca oktobra na čakanju. Zanima me, ali lahko, glede na to, da očitno trgovina še nekaj časa ne bo odprta, ta čas delam kje drugje, v kakšnem podjetju, ki kljub epidemiji obratuje. Če je odgovor da, na kakšen način oziroma s katero pogodbo o delovnem razmerju.  

Odgovor 

Če bi za to obstajalo soglasje vašega obstoječega delodajalca, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja možnost opravljanja dopolnilnega dela. ZDR-1 v 147. členu določa, da sme delavec, ki dela polni delovni čas, izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden. To lahko stori ob poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.  

Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom je določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom. 

Veljavna zakonodaja ne prepoveduje možnosti opravljanja dela v okviru (popoldanskega) s. p. ali v okviru pogodb civilnega prava (npr. avtorske pogodbe, pogodbe o delu ipd.). 

Ob navedenem je smiselno opomniti tudi na zakonsko prepoved konkurenčne dejavnosti, saj delavec med trajanjem delovnega razmerja ne sme brez pisnega soglasja za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi pomenili za delodajalca konkurenco. V okviru veljavne pogodbe o zaposlitvi pa je potrebno spoštovati dogovorjeno konkurenčno klavzulo. 

Simona Mali, služba pravne pomoči ZSSS 

 

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

 

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share