ZSSS svetuje: Kako je z nadomestilom plače staršev?

2. 11. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Vprašanje

Kakšno nadomestilo plače mi pripada, če moram ostati doma, ker je bila mojemu šolarju odrejena karantena? 

Odgovor

Novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 ali peti protikoronski zakon (PKP5) ureja tudi vprašanje pravice do nadomestila plače staršev, ki morajo ostati doma, ker je bila otroku, ki obiskuje šolo ali vrtec, odrejena karantena.

Šesti odstavek 57. člena PKP5 določa, da ima delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, torej gre za 80-odstotno nadomestilo plače. V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se v skladu s tretjim odstavkom 55. člena PKP5 šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca. Do sprejetja PKP5 so delavci v navedenih situacijah v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih prejemali nadomestilo plače, ki je določeno za primere, ko delavec dela ne more opravljati zaradi višje sile, torej 50 odstotkov  plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, ki pa ni smelo biti nižje od 70 odstotkov minimalne plače. Ker drugi dostavek 62. člena PKP5 določa, da lahko delodajalec pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi izrečenega ukrepa karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, uveljavi za izplačano nadomestilo plače od 1. septembra 2020, to pomeni, da so delavci upravičeni do 80-odstotnega nadomestila plače že vse od 1. septembra 2020 dalje. Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile, obvestiti delodajalca. PKP5 pa prinaša tudi oprostitev plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka tistim staršem, katerih otroci od 1. oktobra 2020 ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene.

Maša Gregorčič, služba pravne pomoči ZSSS

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naše glasilo Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share