Zahtevamo nadzor nad delom inšpektorata za delo in izpostavljamo konkretne prijave, ki čakajo na epilog

26. 10. 2021

Na ministrstvo za delo smo se obrnili z zahtevo, naj opravi nadzor nad delom Inšpektorata RS za delo (IRSD), saj v ZSSS že dlje časa v okviru njegovega delovanja kot nadzornega organa zadolženega nad izvrševanjem predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu opažamo ravnanja, ki zbujajo utemeljen sum v njegovo zakonito delovanje.

Ker gre v osnovi za težave, ki se pri delovanju IRSD pojavljajo že daljše časovno obdobje in na katere smo pristojne osebe IRSD tudi večkrat opozorili, verjamemo, da bo ministrstvo za delo rezultate opravljenega nadzora in podatke, ki bodo tekom nadzora pridobljeni, uporabilo za čimprejšnji pristop k izboljšanju dela IRSD, predvsem pa k zagotovitvi njegovega zakonitega delovanja

Naša zahteva po nadzoru delovanja inšpektorata za delo s konkretnimi primeri in prijavami je dostopna tukaj.

Na tem mestu pa zgolj vzorčno navajamo nekatere od prijav, ki smo jih podali na ZSSS oziroma je to storilo naše članstvo ali sindikati dejavnosti, in ki v skladu z informacijami, s katerimi trenutno razpolagamo, še vedno niso doživele epiloga:

 •  prijava: 16. 1. 2019 – delodajalec Donit tesnit, d.o.o. – kršitev določb glede delovnega časa. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 2. 10. 2019 – delodajalec ETIS, d.o.o. Ljubljana – kršitev 137. člena ZDR-1 (obračun nadomestila plače za izrabo letnega dopusta in praznika) v povezavi z 29. točko prvega odstavka 217. člena ZDR-1; zadeva se vodi pod 06100-2477/2019. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 14. 1. 2020 – delodajalec Primark Trgovine d.o.o., Ljubljana – neenakomerna razporeditev delovnega časa (v nasprotju s 148. členom ZDR-1) v povezavi z 11. točko prvega odstavka 217. a čl. ZDR-1; zadeva se vodi pod 06100-1422/2019. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 31. 1. 2020 – delodajalec Primark Trgovine d.o.o., Ljubljana – samovoljno odrejanje letnega dopusta s strani delodajalca (v nasprotju s 163. členom ZDR-1) v povezavi s 16. točko prvega odstavka 217. a čl. ZDR-1; zadeva se vodi pod 06100-1422/2019. Po naših informacijah je bil inšpekcijski nadzor opravljen, vendar prijavitelj o ugotovitvah in morebitnih ukrepih s strani IRSD ni bil obveščen;
 • prijava: 3. 4. 2020 – delodajalec GIT PROJEKTI d.o.o., Ljubljana – kršitev 134., 135. člena ZDR-1 (neizplačilo plače, neposredovanje pisnega obračuna plače maj 2020) v povezavi s 27. točko prvega odstavka 217. člena; neizplačilo sorazmernega dela regresa za letni dopust za 2020 (kršitev 131. člena ZDR-1); zadeva se vodi pod 06100-2284/2019. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 6. 5. 2020 – delodajalec MUELLER DROGERIJA d.o.o. Ljubljana – kršitev 137. člena ZDR-1 (obračun nadomestila plače za izrabo letnega dopusta in praznika) v povezavi z 29. točko prvega odstavka 217. člena. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov
  prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 11. 5. 2020 – delodajalec JULIJ d.o.o., Ljubljana – kršitev 137. člena ZDR-1 (obračun nadomestila plače za izrabo letnega dopusta in praznika) v povezavi z 29. točko prvega odstavka 217. člena ZDR-1. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 25. 5. 2020 in urgenca 25. 9. 2020 – delodajalec Zavarovalnica Merkur d. d. – kršitev KP za zavarovalstvo Slovenije in Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004 do 2005 glede posebnega dodatka; Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 8. 6. 2020 – delodajalec MUELLER DROGERIJA d.o.o. Ljubljana – kršitev 126. člena ZDR-1, 71. člena KPDTS (obračun dodatka za čas dela v popoldanski izmeni) v povezavi s 23. točko prvega odstavka 217. člena ZDR-1. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 16. 7. 2020 – delodajalec VARIUM d.o.o. Ljubljana (zdaj – v stečaju) – kršitev drugega odstavka 160. člena ZDR-1 (neposredovanje pisnega obvestila o odmeri letnega dopusta) v povezavi z 11. prvega odstavka. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 30. 7. 2020 – delodajalec LES-MMS d.o.o. Ljubljana – ekstremne temperature MOEMAX LJUBLJANA RUDNIK – kršitev 25. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 6. 8. 2020 – delodajalec: A-COSMOS d.d. Ljubljana – kršitev 131. člena ZDR-1 (neizplačilo regresa za LD 2020). V zvezi s pobudo glede izplačila regresa za LD za 2020 postopek inšpekcijskega nadzora po naših podatkih še vedno ni zaključen;
 • prijava: 6. 1. 2021 – delodajalec ENERGETIKA LONČAR d.o.o. Ljubljana – neizdaja pisnih obračunov plač (kršitev 135. člena ZDR-1 v povezavi s 27. točko prvega odstavka 217. člena ZDR-1), neposredovanje pisnega obvestila o odmeri letnega dopusta za 2019 in 2020 (kršitev 160. člena 4 ZDR-1 v povezavi z 11. točko 217. b člena ZDR-1). Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 23. 4. 2021 – delodajalec – LES-MMS d.o.o. Ljubljana – posebej PE MOEMAX – samovoljno odrejanje letnega dopusta s strani delodajalca (v nasprotju s 163. členom ZDR-1) v povezavi s 16. točko 217. a čl. ZDR-1; nemožnost koriščenja LD staršem šoloobveznih otrok v času šolskih počitnic. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel;
 • prijava: 1. 7. 2021 – delodajalec Smartseller SI d.o.o. Zgornji Brnik – kršitev v zvezi s prenosom zaposlenih oziroma obveščanjem in posvetovanjem s sindikati (kršitev 76. člena ZDR-1 v povezavi s 7. točko 217. a člena ZDR-1), razporejanje delovnega časa v nasprotju s 148. členom ZDR-1 v povezavi z 11. točko prvega odstavka 217.a člena ZDR-1; zadeva se vodi pod 06100-1199/2021 OE Kranj. Kolikor smo seznanjeni informacij glede postopka ali sprejetih ukrepov prijavitelj še ni prejel.
Share