Napovedujemo nova izobraževanja: od digitalnega potrdila do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

28. 9. 2021

Sindikalna akademija ZSSS predstavlja in za oktober napoveduje tri nova izobraževanja, posvečena usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter uporabi digitalnega potrdila in pridobivanju ter nameščanju elektronskega podpisa. Potekala bodo v hibridni obliki.

Na usposabljanju o usklajevanju poklicnega in zasebnega življena se bomo osredotočili na pomen usklajevanja omenjenih dveh vidikov za sindikate. Razpravljali bomo tako o koristih, potencialih kot tudi o omejitvah koncepta usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja za podjetja/organizacije in zaposlene. Poleg tega bomo predstavili pomembne ukrepe usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v kolektivnih pogodbah ter skupaj z vami razpravljali o morebitnih spremembah in dopolnitvah. Poudarek bo tudi na novi evropski Direktivi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce, ki bo v slovenski pravni red prinesla določene spremembe.

Usklajevanju poklicnega in življenja sta namenjena dva termina, in sicer 5. oktober ter 19. oktober. Več informacij o tem, kako se na izobraževanje prijavite in kdo vse bo na njem predaval, najdete za prvi termin tukaj, za drugi pa na tej povezavi.

Digitalno potrdilo in elektronski podpis

Ker želi ZSSS svojim članom in članicam omogočiti podporo pri pridobivanju in nameščanju elektronskega podpisa na njihove digitalne naprave, organiziramo tudi izobraževanje, v okviru katerega se bodo udeleženci in udeleženke:

  • seznanili z namenom in prednostmi uporabe digitalnega potrdila,
  • pridobili vse potrebne konkretne informacije glede postopka za pridobitev digitalnega potrdila.

Osredotočili se bomo na digitalno potrdilo SIGEN-CA, ki je dostopno brezplačno, omenili pa bomo tudi druge (HALCOM, POŠTARCA, NLB).

Več informacij o tem, kako se na izobraževanje prijavite in kdo vse bo na njem predaval, je mogoče najti tukaj.

Share