Ne pozabite na delavke in delavce! Pobuda ZSSS za izplačilo poslovne uspešnosti

15. 11. 2021

ZSSS tako kot vsako leto ta čas poziva delodajalce, naj novembra ter decembra delavkam in delavcem v skladu z možnostmi in dogovori izplačajo del plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, božičnica, letna nagrada ipd.). Izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja urejajo kolektivne pogodbe, posebni dogovori med sindikatom in delodajalcem, lahko pa tudi splošni akt delodajalca, v katerih so za vse zaposlene enotno določena merila in kriteriji za izplačilo.

Nekatere kolektivne pogodbe poleg izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti določajo tudi možnost nagrajevanja zaposlenih v obliki dodatnih plačil ali prejemka v nedenarni obliki. V vseh teh primerih spodbujamo delodajalce, naj najpozneje decembra 2021 tudi na takšen način nagradijo svoje sodelavce in sodelavke.

Izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja so davčno razbremenjena. Zakon o dohodnini določa, da zaposleni ob izplačilu dela plače za poslovno uspešnost ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost enkrat v koledarskem letu od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače v državi tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Share