Nič o delavkah in delavcih brez nas! – Nujna vključitev v pripravo ukrepov in vzpostavitev socialnega dialoga

20. 4. 2020

Objavljamo poziv reprezentativnih sindikalnih zvez in konfederacij, članic Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), torej tudi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, po aktivni vključitvi v pripravo interventnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in po takojšnji vzpostavitvi socialnega dialoga z delovanjem ESS.

Izpostavljamo nekaj poudarkov:

Predstavniki reprezentativnih sindikatov Slovenije smo bili 6. aprila 2020 povabljeni na posvet s predsednikom Vlade RS na Brdo pri Kranju in na sestanek delovne skupine za pripravo predlogov za drugi zakonski sveženj za odpravo posledic epidemije virusa COVID-19 (PKP2), ki ga je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glede na to, da so bili predlogi in pripombe s strani sindikatov ob sprejetju vsebine ZIUZEOP skoraj v celoti ignorirani, dialoga, ki bi vključeval socialne partnerje pa v zvezi s prvim interventnim zakonskim svežnjem (PKP1) pa praktično ni bilo, smo sestanek razumeli kot napoved večje vključenosti sindikatov v pripravo PKP2 in vključitev sindikalnih predlogov v PKP2.

Predsednik Vlade RS, gospod Janez Janša, nam je v imenu Vlade RS na takratnem srečanju namreč obljubil, da bomo socialni partnerji v nadaljevanju sprejemanja ukrepov v zvezi z epidemijo virusa COVID-19 povabljeni in aktivno vključeni v pripravo prepotrebnih ukrepov, vsekakor bolj kot v pripravo PKP1. Po besedah predsednika Vlade naj bi izostanku socialnega dialoga ob pripravi PKP1 botrovala hitrost priprave in sprejemanja omenjenega zakona, medtem ko naj bi bilo za pripravo PKP2 nekoliko več časa. Nadalje je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Janez Cigler Kralj na sestanku delovne skupine, ki je sledila, napovedal še en sestanek delovne skupine pred pripravo smernic in po njihovem sprejemu (še pred pripravo zakonskega besedila) ter posredovanje čistopisa predlogov, ki bodo s strani MDDSZ posredovani svetovalni skupini za pripravo ukrepov in naj bi temeljili na delu delovne skupine.

Po dobrih desetih dneh ugotavljamo, da žal ni prišlo do nikakršne realizacije dogovorjenega na omenjenih dveh sestankih dne 6.4.2020. Sindikati smo skladno z dogovorjenim ponovno posredovali svoje dosedanje predloge, za katere smo mnenja, da jih je potrebno vključiti v PKP2, bodisi kot dodatne ukrepe ali kot spremembo/popravek ali dopolnitev ukrepov iz PKP1. S strani MDDSZ smo prejeli opredelitev ministrstva do nekaterih izmed njih, medtem ko nismo prejeli niti dokumenta, ki ga je MDDSZ posredovalo na svetovalno skupino za pripravo PKP2, niti kakršnega koli drugega gradiva, niti ni bil z
reprezentativnimi sindikalnimi centralami opravljen kakršen koli dodaten sestanek, posvet ali poskus kakršnega koli posvetovanja. Enako velja za usklajevanje s sindikati javnega sektorja.

[…]

Ravnanje Vlade RS je daleč od vključujočega in ni v skladu s številnimi dobrimi praksami socialnega dialoga v tem kritičnem in občutljivem obdobju, ko je nujno vključevanje vseh, ki lahko prispevamo k uspešnosti in učinkovitosti, ne nazadnje tudi legitimnosti ukrepov. Naš namen je že vseskozi konstruktivno sodelovanje, s tem pa tudi poskus preprečitve morebitnih nepotrebnih negativnih učinkov sedaj veljavnih in bodočih ukrepov, sprejetih s strani Vlade RS ali pa Državnega zbora.

Glede na navedeno vas pozivamo, da nas Vlada RS aktivno in intenzivno vključi v pripravo PKP2, vključno s sprotnim in rednim pošiljanjem gradiv v tem procesu, da lahko o njih steče dvosmerni dialog. Hkrati vas ponovno pozivamo, da Vlada RS nemudoma imenuje svoje člane Ekonomsko socialnega
sveta, ki naj tudi nemudoma prične z delom. Povsem nerazumljivo in neodgovorno je, da se v času, ko se sprejemajo ukrepi s tako velikimi in daljnosežnimi posledicami, s strani Vlade namenoma pušča povsem vnemar to platformo za soočanje in usklajevanje mnenj med socialnimi partnerji in Vlado.

Poziv je v celoti dostopen tudi tukaj.

Share