Obsodba postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zoper predsednika sindikata Termoelektrarne Šoštanj, Branka Sevčnikarja

3. 12. 2010

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije smo zgroženi nad ravnanjem vodstva Termoelektrarne Šoštanj, ki je zoper predsednika sindikata v Termoelektrarni Šoštanj, Branka Sevčnikarja, uvedla postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

 

Takšno dejanje je nesporno posledica izvedenih sindikalnih aktivnosti sindikata termoelektrarne ob že znanih dogodkih in pomeni neposreden napad na delovanje sindikata, svobodo sindikalnega združevanja in borbo za ekonomske in socialne pravice delavk in delavcev. Gre za napad na celotno sindikalno gibanje v Sloveniji, za poskus zastraševanja delavk in delavcev in za dejanje, ki odraža kulturo novega vodstva termoelektrarne.

 

Uvedbo postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zoper predsednika sindikata Termoelektrarne Šoštanj, ki je hkrati tudi podpredsednik Sindikata delavcev energetike Slovenije, v ZSSS najostreje obsojamo in pričakujemo ustavitev postopka.

Share