Varnost in zdravje pri delu morata biti na prvem mestu tudi ob morebitni omejeni dobavi pitne vode

26. 7. 2022

V ZSSS smo nedavno že opozorili na problematiko dela v času visokih temperatur ter hkrati izpostavili ukrepe, ki jih je delodajalec s tem v zvezi dolžan sprejeti.

Ob napovedanem morebitnem zmanjšanju dobave pitne vode (zlasti na obalnih območjih), kar je posledica visokih temperatur in vročinskih valov ter ob dalj časa trajajočih sušnih obdobjih, pa opozarjamo tudi, da tovrstne okoliščine dodatno terjajo od delodajalca, da delavkam in delavcem uredi in omogoči delovno okolje, v katerem bodo ti lahko normalno opravljali svoje delo. Verjamemo, da se vsi zavedamo pomena vnosa ustrezne količine tekočine v telo, da se izognemo dehidraciji in škodljivim vplivom na zdravje in s tem tudi daljši, nepredvideni odsotnosti z delovnega mesta.

Opozarjamo tudi na pravočasno pripravo na morebitne prihajajoče redukcije na področju porabe vode, saj ima zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev prednost pred vsem drugim. Morebitne prijave drugačnega ravnanja bomo, če bomo o njih obveščeni, seveda posredovali pristojni inšpekciji z zahtevo za ukrepanje.

Foto Steve Johnson/Pexels

Share