PKP 10 ima številne pomanjkljivosti, vlada pa se znova požvižga na socialni dialog

16. 12. 2021

Objavljamo stališče ZSSS o predlogu Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (PKP 10).

Najprej je mogoče ugotoviti, da je vlada s sprejetjem PKP 10 in njegovim posredovanjem v državni zbor v okviru zakonodajnega postopka kršila vsa določila Pravil o delovanju ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Nesporno je namreč, da vsebina PKP 10 posega na področja, ki bi jo bilo treba obravnavati, ob aktivnem sodelovanju socialnih partnerjev, v okviru socialnega dialoga in ki bi kot takšna morala biti obravnavana tudi na ESS. Ker se to ni zgodilo, je več kot očitno, da vlada namerno krši določila pravil o delovanju ESS.

Prav tako ugotavljamo, da vlada z neodzivom na predlog reprezentativnih sindikalnih central, članic ESS, po vzpostavitvi delovanja ESS jasno izraža namero, da si ne želi vzpostavitve socialnega dialoga in ponovnega delovanja ESS, da želi izključiti socialne partnerje iz vseh oblik sodelovanja pri pripravi zakonodaje in drugih ukrepov, ki posredno ali neposredno vplivajo na družbeno življenje prebivalcev RS. Nenazadnje tudi nismo zasledili, da bi predlog PKP 10 bil podan v javno obravnavo. S takšnim dejanjem pa je vlada prav tako onemogočila aktivno delovanje ne samo socialnih partnerjev temveč tudi širše javnosti.

Takšno ravnanje ostro obsojamo in mu tudi v celoti nasprotujemo ter hkrati pozivamo vlado, naj nemudoma vzpostavi pogoje, v okviru katerih bo omogočeno delovanje ESS in s tem tudi aktivna udeležba socialnih partnerjev pri pripravi zakonodaje in drugih ukrepov, ki posredno ali neposredno vplivajo na življenje ljudi. Vključno z zakonodajo in ukrepi, povezanimi z izbruhom novega koronavirusa.

Naša stališča o PKP 10 in naš nabor sprememb, s katerimi bi zakon izboljšali, najdete na tej povezavi.

Share