Plača in družinski prejemki

23. 4. 2020

Namen seminarja:

Namen seminarja je približati sindikalistom osnovne informacije o plačah, nadomestilih plače, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja. V drugem delu bomo predstavili pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo ter drugih družinskih prejemkov, ki so sestavi del prihodkov družine.

Tudi pri sindikalnem delu je zelo pomembno poznati ta področja, z znanjem, pridobljenim na tem seminarju, boste lažje in boljše pomagali svojim članom. Prav tako boste lažje in hitreje ugotovili nepravilnosti v podjetju in opozorili vodstvo nanje.

Predavata:

Irena Štamfelj in Irena Vidic

Termin:

Ljubljana, 23. april 2020

Kotizacija:
45 evrov za člane, 90 evrov za preostale

Share