Podpisana nova kolektivna pogodba za komunalno dejavnost

18. 6. 2021

Socialni partnerji, na delavski strani seveda tudi naš Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS), so po uspešnem zaključku pogajanj ta teden v Ljubljani podpisali novo kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti.

»Najbolj pomembno je to, da smo znali in zmogli najti skupno rešitev, saj je bilo veliko nasprotujočih mnenj ter stališč, vendar smo prišli do usklajenega dokumenta, ki bo podlaga za gradnjo socialnega dialoga tako na ravni dejavnosti kot tudi na podjetniški ravni,« je ob tem povedala predsednica sindikata Majda Marolt. Najbolj velja izpostaviti tisto, kar so pridobili delavci, pravi. Z naslednjim letom se bodo tako zvišale plače za pet odstotkov, povračilo stroškov prevoza na delo bo najmanj v višini javnega prevoza, za delo na praznik bo dodatek zvišan na 100 odstotkov, v kolektivno pogodbo je vnesen tudi prost dan za spremstvo otroka na prvi šolski dan, določene pojme smo bolj jasno zapisali oziroma razdelali, je med drugim naštela.

Na slavnostnem podpisu kolektivne pogodbe pa je Majda Marolt omenila še, da letos poleti obhajamo tridesetletnico podpisa prve kolektivne pogodbe za komunalno dejavnost. »Od 2. avgusta 1991 imamo delavske pravice pravzaprav ves čas urejene na ravni dejavnosti s kolektivno pogodbo, kar je odgovornost socialnih partnerjev, ki se vsakokrat znajo in zmorejo dogovoriti. Tudi naša stran je prepričana, da je kolektivna pogodba osnova za gradnjo socialnega dialoga na podjetniški ravni. Hvala vsem skupaj za posluh in sodelovanje, pa tudi članom pogajalskih skupin in strokovnim službam za ves prispevek k pogajanjem

Kolektivna pogodba bo veljala pet let, socialni partnerji, s sindikatom na čelu, pa bodo kmalu začeli tudi s pogajanji za spremembo plačnega modela oziroma z dogovarjanjem za prehod na sodobnejši plačni model v komunalni dejavnosti.

Share