Vsa podpora in solidarnost! ZSSS podpira zaposlene in stavko v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva!

16. 2. 2022

Na ZSSS z besedami in dejanji že dalj časa opozarjamo na neenako obravnavo in neprimerno zapostavljanje določenih skupin zaposlenih. Današnja stavka reprezentativnih sindikatov v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki bo potekala od 7. do 22. ure, je tako le še ena od posledic nepremišljenih potez aktualne vlade.

Delavke in delavci v zdravstvu in socialnem varstvu so stavko napovedali zaradi neenake obravnave zaposlenih in porušenih razmerij pri vrednotenju delovnih mest v teh dejavnostih ter zaradi kršitev sklenjenih dogovorov med vlado in sindikati javnega sektorja.

Na ZSSS podpiramo stavkovne zahteve zaposlenih v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter pozivamo politiko, naj preneha z neenakopravno obravnavo delavk in delavcev, naj se vrne k socialnemu dialogu in uresniči zahteve skupine zaposlenih, ki pokonci držijo naš zdravstveni in socialnovarstveni sistem.

Sindikatom v zdravstvu in socialnem varstvu izrekamo polno podporo in solidarnost!


Stavkamo za vse!

Med reprezentativnimi sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, je tudi naš Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS), kjer izpostavljajo, da pri stavki ne gre le za pogajanja o dvigu plač. »Gre za ohranjanje načela enakosti in dostojnost vseh poklicev, za ohranjanje kakovosti storitev v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in za poziv k zavedanju o soodvisnosti vseh zaposlenih, ki delujemo v obeh dejavnostih. Sprejetje standardov in normativov, za kar se borimo že leta, ne bo zagotovilo le izboljšanja delovnih pogojev, temveč bo določilo tudi standard storitev in kakovostnejšo obravnavo pacientov, uporabnikov. Ne stavkamo le zase, stavkamo za vse državljanke in državljane Slovenije, ki za povrnitev ali ohranjanje zdravja in dvig kakovosti življenja potrebujejo javni zdravstveni in socialni sistem,« poudarjajo.

Stavkovne zahteve so:

  • Dvig vrednotenja delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu primerljivo z delovnimi mesti zdravnikov in zobozdravnikov za šest plačnih razredov, s čimer bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami v skladu tudi z dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj;
  • sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu v skladu s stavkovnim sporazumom med vlado, Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije ter sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev med vlado in sindikati, vključenimi v koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

Tokrat bomo po dolgem času vsi sindikati, ki zastopamo zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, delovali enotno, usklajeno in koordinirano. Med sindikati tako ni ne razkroja, ne razlik, zgolj pričakovanje, da področje zdravstva in socialnega varstva enkrat za vselej sistemsko uredimo, so jasni v SZSSS.

»Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu bomo stavkali na delovnem mestu. Premnogi tudi tako, da bodo opravljali svoje delo in s tem zagotavljati zakonski minimum delovnega procesa. Stavkali bomo dostojanstveno, v solidarnosti in medsebojni podpori, spoštljivo do naših pacientov, varovancev, oskrbovancev,« še dodajajo v sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva.

Stavkajoči bodo tako v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa v skladu z zakonom o stavki, področno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Sporočilo reprezentativnih sindikatov, namenjeno vsem uporabnicam in uporabnikom zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev, pa lahko najdete na tej povezavi.

Share