Pogodba o zaposlitvi

4. 10. 2018

4. oktober 2018, Celje

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o delavskih pravicah, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013), predvsem iz poglavja o pogodbi o zaposlitvi, z delom, ki določa odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za materijo do 120. člena ZDR-1, torej do poglavja o »Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja«.

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni s poglavjem o pogodbi o zaposlitvi v ZDR – 1, ki predstavlja bistveni del ZDR-1.
• Poznajo:
1. definicijo delovnega razmerja;
2. bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi;
3. posebne oblike pogodbe o zaposlitvi (s poudarkom na PZ za določen čas, razlogi, za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prepoved veriženja, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,…);
4. Institut 75. člena ZDR-1 (sprememba delodajalca);
5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove, odpoved večjega št. delavcev, zaščitene kategorije,…);
6. Kazenske določbe ZDR-1 v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami;

VSEBINA:

1. Sklop: Predavanje s poudarkom na določbah o pogodbi o zaposlitvi iz ZDR-1;
2. Sklop: Predstavitev zanimivejših primerov iz postopka na sodišču v praksi;
3. Sklop: Predstavitev pomembnejše sodne prakse (Vrhovnega sodišča);

Metode:

• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev

Gradiva:

• PPT predstavitev
• Delovni listi
• ZDR-1

Trajanje:

6 šolskih ur

Predavatelj:

Boštjan Medik, pravnik v območni organizaciji ZSSS

Termin izvedbe:

4. oktober 2018, Celje

Kotizacija:

45 eur za člane, 90 eur za ostale

Minimalno število udeležencev:

Deset, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave z polno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Razpis seminarja Pogodba o zaposlitvi, Celje, 4. oktober 2018

Urnik seminarja Pogodba o zaposlitvi, Celje, 4. oktober 2018

Prijavnica na seminar Pogodba o zaposlitvi, Celje, 4. oktober 2018

Share