Poštni delavci in delavke na nogah! Za naslednji teden napovedan protestni shod v Mariboru!

8. 5. 2024

V Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) so danes sporočili, da se bodo za obstanek enotne Pošte zavzeli s protestnim shodom v Mariboru, obenem pa so podprli tudi napovedano Sindikata poštnih delavcev, drugega reprezentativnega sindikata na Pošti Slovenije, rekoč, da si delijo težave in stališče glede nespametnih odločitev poslovodstva.

»V SDPZ imamo vse od nastopa poslovodstva Pošte Slovenije velikanske težave z ravnijo socialnega dialoga. Kljub temu, da smo reprezentativni sindikat in podpisnik podjetniške in panožne kolektivne pogodbe, gradiva dobivamo prepozno, pomanjkljivo ali pa sploh ne, sestankov se poslovodstvo ne udeležuje, strokovni sodelavci, ki so poznali vsebino in organizacijo dela na pošti, so množično že zapustili Pošto, naših objav na oglasnih deskah se ne dovoljuje ...« so v današnjem sporočilu za javnost težave nanizali v sindikatu. Kot pravijo, na svoje zahtevke po poplačilu nekaterih obveznosti do zaposlenih ne dobijo niti odgovora, zato skupaj s svojimi člani in članicami vlagajo številne tožbe za poplačilo, »ki jih bo Pošta Slovenije nedvomno izgubila.« S tem pa nastaja tudi poslovna škoda.

Največja nevarnost, ki preti zaposlenim in samemu obstoju Pošte Slovenije, pa je po mnenju sindikata letos sprejeta strategija delodajalca, ki jo je potrdil tudi SDH. »Strategija delodajalca je bila sindikatom predstavljena kot poslovna skrivnost, zaradi česar smo sindikati ovirani pri komunikaciji o obsegu škode, za katero predvidevamo, da bo nastala kot posledica izvajanja strategije,« so izpostavili. Kot so pojasnili, strategija predvideva ločevanje dejavnosti pošte na več ločenih pravnih oseb. »Jasno moramo povedati, da bodo posledice za raven pravic, zagotovljenih s kolektivno pogodbo, velike, poraja pa se tudi vprašanje dostopnosti do poštnih storitev, saj se kljub drugačnim zagotovilom še vedno nadaljujejo prenosi poštnih poslovalnic na pogodbene pošte.« V strategiji je bila kot pogoj za začetek izvajanja kakršnihkoli aktivnosti navedena sprememba glede načina financiranja storitev UPS. »Do te spremembe še ni prišlo, SDPZ pa ima informacije, da se dejavnosti, ki sledijo strategiji, že izvajajo,« so dodali. Na njihove sindikalne zaupnike se izvaja tudi neuraden pritisk. »Utemeljeno domnevamo, da se (nekaterim) tudi sledi. Nedavno smo ugotovili tudi, da delodajalec neupravičeno posega v osebne računalnike zaposlenih, kjer lahko dostopa do korespondence, kar je zrelo za kazenske ovadbe vseh vpletenih, kar nas je popolnima šokiralo,« so še izpostavili v SDPZ.

Poslovodstvo Pošte so pozvali, naj nemudoma ustavi aktivnosti, povezane s spremenjeno strategijo Pošte, ob tem pa so izrazili pripravljenost na stopnjevanje sindikalnih pritiskov. Na težave so že opozorili z udeležbo na protestu 1. maja na Kongresnem trgu v Ljubljani, za 14. maj pa načrtujejo tudi protestni shod na Glavnem trgu v Mariboru, ki se bo začel ob 15. uri.

So pa v SDPZ pozdravili odločitev ministrstva za finance, da bo Pošta Slovenije tudi v prenovljeni strategiji upravljanja državnih naložb ostala strateška naložba države. »Ravno danes smo prejeli odgovor, da je ministrstvo za finance naše pripombe upoštevalo in Pošta Slovenije ostaja strateška naložba države. Kljub veselju pa se zavedamo, da je ključno za obstoj Pošte, da ustavimo razgradnjo Pošte, ki se dogaja znotraj

Share