Poziv predsednice ZSSS ob zapiranju podjetij

31. 3. 2021

V imenu ZSSS je predsednica Lidija Jerkič na državni zbor in vlado naslovila poziv, ki bi bil v prid delavkam in delavcem v podjetjih, ko so ta v postopkih likvidacije. V nadaljevanju objavljamo njen poziv. 

V zadnjem času se srečujemo s porastom podjetij, ki zaradi premajhnih zaslužkov zapirajo svoje obrate v Sloveniji. Ne gre za težave s plačilno nesposobnostjo kot v primeru stečajev, temveč za odločitev, da bo lastnik obrat zaprl na podlagi njemu znanih razlogov. Večinoma gre za nižanje celotnih stroškov multinacionalne družbe, ki se zaradi tega odloči, da bo obrat v Sloveniji zaprla in pravno osebo likvidirala.

Eden od razlogov, zaradi katerega se lastnik odloči za takšno rešitev, je tudi nizek strošek zapiranja podjetja v Sloveniji, gledano skozi oči delavcev torej tudi nizke odpravnine. Le-te so v slovenski zakonodaji določene z Zakonom o delovnih razmerjih v zneskih, ki so odvisni od časa trajanja delovnega razmerja delavca pri zadnjem delodajalcu in omejene navzgor z desetkratnikom plače delavca. Delodajalec bi sicer lahko v teoriji izplačal več, vendar so zneski nad že omenjenimi obremenjeni z davki in prispevki.

Če še lahko razumemo, da je v stečajnih postopkih težko pričakovati višji znesek odpravnine od zakonsko določenih, pa ni razumljivo, zakaj so v primeru zapiranj podjetij zaradi likvidacije na ta način omejene. Pogosto gre še za podjetja, ki so za odpiranje ali v času delovanja prejemala državne spodbude za zaposlovanje, tudi v ‘koronskih časih’ je bilo kar nekaj sredstev vloženih v podjetja za ohranjanje zaposlitev. Iz tega naslova ni smiselno, da je odpravnina, ki je namenjena olajšanju preživetja obdobja brezposelnosti delavcev, nad določenim zneskom obdavčena s strani države, saj predstavlja to oviro pri socialnem dialogu in pogajanjih o zagotovitvi višjih odpravnin delavcem ob likvidaciji podjetja. Ob tem je potrebno še poudariti, da gre pri nedavnih primerih za delavce z nizkimi plačami (blizu minimalne plače), kjer odpravnina ne zagotavlja daljše socialne varnosti ob brezposelnosti, tudi upoštevaje prejemke iz naslova brezposelnosti.

Predlagamo torej, da država za zaščito delovnih mest v Sloveniji nemudoma opusti obdavčitev odpravnin v primeru likvidacije družbe. S tem bo na eni strani delavcem ob izgubi službe zaposlitve zagotovila višji prejemek, na drugi strani pa omogočila premislek, ali bo podjetje zapiralo vrata prav v Sloveniji, oziroma – ali jih bo sploh zapiralo. Še vedno bo višji znesek predmet pogajanj, odpravljeni pa bodo vsaj razlogi, zaradi katerih se odhajajoči lastniki o tem niti ne pogovarjajo.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

Share