Ne pozabimo na delavke in delavce! – ZSSS poziva k izplačilu trinajste plače

25. 11. 2020

Letošnje leto je zaznamovano z epidemijo bolezni Covid-19 in kot tako drugačno od prejšnjih. A ne glede na to Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) tako kot vsako leto poziva delodajalce, naj v skladu z določili kolektivnih pogodb dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih zagotovijo delavkam in delavcem izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja.

Izplačilo božičnice, 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost je odvisno od doseganja zastavljenih ciljev in uspešnosti poslovanja podjetij. Pričakujemo, da bodo podjetja, ki so kljub kriznim razmeram v gospodarstvu poslovala uspešno, izplačala del plače iz naslova poslovne uspešnosti v maksimalni višini oziroma vsaj v višini 100 odstotkov povprečne bruto plače, ki je tudi davčno razbremenjen znesek.

V dejavnostih, ki beležijo padec v poslovanju zaradi kriznih razmer in sprejetih odlokov o omejitvi delovanja, pričakujemo, da bodo svoje zaposlene kljub temu nagradili v takšni višini, kot je to mogoče. Poudariti je treba, da so tudi delavke in delavci tisti, ki prispevajo k poslovnim rezultatom podjetja ter, da takšna nagrada vpliva na njihovo motivacijo in pripadnost podjetju. Zato je prav, da so zaposleni tudi letos deležni izplačil za poslovno uspešnost, saj je veliko tudi takšnih zaposlenih, ki so ves čas epidemije prisotni na delovnih mestih in izpostavljeni dodatnim tveganjem.

Naj spomnimo, da ovire za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne predstavlja koriščenja pomoči iz naslova ukrepov, sprejetih z interventnimi ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19, kjer je določeno, da morajo poslovni subjekti vrniti prejeta sredstva finančne pomoči le v primeru izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.

Poziv lahko najdete tudi tukaj: Pobuda za izplačilo 13. plače

Share