Pred vrati nova tematska številka Delavske enotnosti: Nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu

16. 10. 2022

Kaj?

S polno paro nadaljujemo ustvarjanje tematskih številk Delavske enotnosti. V oktobrski številki, ki bo kmalu pred vami, bomo obravnavali novo pomembno temo ‒ spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, pa tudi drugod v družbi, v kateri živimo.

 

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti z naslovom »Nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu« izide 27. oktobra 2022.

 

Zakaj?

Ker delo obsega velik del človekovega življenja in je zato pomembno, v kakšnem delovnem okolju deluje. Ker lahko na delavko in delavca vpliva spodbudno, lahko pa  tudi negativno in je vir številnih stisk. Ker na delovnem mestu obstajajo številna psihosocialna tveganja, katerih posledica so lahko tudi resne težave v (duševnem) zdravju delavk in delavcev. In ker ta, še zlasti nadlegovanje in trpinčenje, še vedno prepogosto ostajajo skrita, čeprav, kot rečeno, prinašajo resne posledice tako žrtvam, njihovim družinam, sodelavkam in sodelavcem, delovni organizaciji kot tudi vsej družbi. In ker moramo kot sindikati vse skupaj dobro poznati ter se s tem tudi ukvarjati …

 

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 21. oktobra 2022.

 

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.


V pokušino

Če še niste prepričani, ali bi naročili napovedano tematsko številko, vam v pokušino ponujamo nekaj branja iz preteklih številk:

Širimo sindikalna obzorja

Sindikati dejavnosti ZSSS o draginji: Stanje je resno

Delajmo varno, kjerkoli že – Nasveti za varno in zdravo delo od doma

Foto Aarón Blanco Tejedor/Unsplash

Share