Svetujemo: Preklic letnega in izraba lanskega dopusta

15. 4. 2021

Tokrat v naši rubriki ZSSS svetuje odgovarjamo na dve vprašanji, povezani z dopustom, ki je vselej aktualna tema.

Ali lahko prekličem letni dopust, ki mi ga je delodajalec že odobril? Ali delodajalec lahko zavrne preklic letnega dopusta zaradi mojih osebnih razlogov, torej moram na dopust v vsakem primeru, ko sem enkrat vpisan v urnik dopusta? Ali imam kakršnokoli možnost oziroma pravice v tem primeru?

Odgovor

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem odstavku 163. člena določa, da se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Glede na to, da je letni dopust pravica delavca, ki se izrablja v dogovoru med delavcem in delodajalcem, ni nobene ovire, da se delavec in delodajalec po že dogovorjenem terminu za letni dopust dogovorita drugače in določita druge datume. Svetujemo vam, da delodajalcu poveste, da v dogovorjenem obdobju zaradi osebnih okoliščin dopusta ne boste mogli izkoristiti in da prosite za spremembo datuma.


Zanima me, ali ima delodajalec pravico določiti drug datum za izrabo lanskega dopusta. V firmi, kjer delam, je treba izrabiti lanski dopust do konca marca. Ali je takšna interna odločitev delodajalca zkladna z zakonom?

Odgovor

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa način izrabe letnega dopusta v 162. in 163. členu, pri čemer ne daje delodajalcu pravice odrejati, kdaj bo delavec izrabil svoj letni dopust, saj gre za pravico delavca oziroma delavke in ne delodajalca. Delavec mora sicer v skladu s prvim odstavkom 163. člena ZDR-1 pri izrabi letnega dopusta upoštevati potrebe delovnega procesa, kar pa delodajalcu ne daje pravice odrejati, kdaj bo delavec izrabil svoj dopust, temveč lahko posamezno prošnjo za izrabo dopusta le zavrne, pri čemer je potrebno to možnost razlagati restriktivno, kot izjemo in ne kot pravilo. Obenem pa je delodajalec dolžan spoštovati možnosti za počitek in rekreacijo delavca, njegove družinske obveznosti in morebitne šolske počitnice šoloobveznih otrok.

Drugače je s prenesenim letnim dopustom, ki ga delavec ni izrabil v tekočem letu, saj je glede tega v tretjem odstavku 162. člena ZDR-1 določeno, da preostanek (neizrabljeni del) dopusta delavec izrabi v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta, v primeru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka pa ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija, do 31. decembra naslednjega leta (četrti odstavek 162. člena ZDR-1). Pri tem moramo poudariti, da delodajalec niti v tem primeru ni svoboden pri določanju, kdaj bo delavec izrabil preostali dopust, saj v tem primeru ne bi šlo za dogovor, o katerem govori zakon, temveč za enostransko odločitev delodajalca in torej ponovno za prepovedano prisilno izrabo dopusta.

Drugi odstavek 54. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) PKP7 določa, da ima ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2, ali zaradi posledic epidemije COVID-19 ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. 12. 2021.

Maša Gregorčič in Simona Mali, služba pravne pomoči ZSSS

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share