Preverjamo: Kakšna je višina plače v primeru odrejene karantene? Lahko delodajalec delavca zaradi odrejene karantene odpusti?

20. 8. 2020

Hrvaško je vlada uvrstila na rdeči seznam. To pomeni, da bodo tisti, ki bodo od jutri prečkali mejo s Hrvaško ob povratku dobili izdano odločbo o 14-dnevni karanteni. Tisti, ki so že na Hrvaškem pa se lahko do ponedeljka vrnejo brez odrejene karantene. Pri tem marsikomu pa se poraja vprašanje, kaj odrejena karantena pomeni glede njegove plače pri delodajalcu. Ga lahko ta zaradi tega celo odpusti? Vlada pa je določila tudi enaindvajset izjem, kjer posamezniki tudi ob prečkanju meje ne bodo odšli v karanteno.

Položaj tistih, ki jim bo odrejena karantena lahko razdelimo na dve skupini. Tisti, ki jim bo delodajalec lahko organiziral delo na domu, bodo še vedno lahko prejemali polno plačo. Pomembno pa je, da so glede dela na domu izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Kot pravi izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja Andrej Zorko, so do nadomestila plače v višini plače, ki so jo prejemali upravičeni tudi vsi, ki so v stik z okuženim prišli na delovnem mestu. To velja tudi v primeru opravljanja delovnih obveznosti zunaj delovnega mesta (npr. ob službeni poti v tujino).

Delavec dela ne more opravljati od doma

Drugi skupini pa pripadajo tisti, ki jim ob odrejeni karanteni, delodajalec ne bo mogel zagotoviti dela od doma. V tem primeru je višina nadomestila plače odvisna od vzroka za izdano karanteno. Če je bila karantena izdana ob prihodu iz države, ki je v času zapuščanja Slovenije bila na zelenem ali rumenem seznamu, je delavec upravičen do 80 odstotkov nadomestila plače (in ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače). Tisti, ki se že nahajajo na Hrvaškem in se bodo vrnili šele po ponedeljku, ko se izteče rok za njihovo vrnitev, bodo tako sodili v to skupino. Enako nadomestilo pa bo dobil tudi delavec, ki mu je bila karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo v prostem času.

Zaradi karantene delavca ne smejo odpustiti 

Če se delavec odpravi v državo na rdečem seznamu (npr. tisti, ki bo na Hrvaško odpotoval od petka dalje, ko je že uvrščena na rdeči seznam), bo ob povratku v Slovenijo dobil izdano karantensko odločbo in ne bo upravičen do nadomestila plače. Lahko delodajalec v primerih izdane karantene odpusti delavca? Kot pojasnjuje Zorko, to nikakor ne sme biti razlog, da delodajalec odpusti delavca: »Odpoved pogodbe o zaposlitvi je vezana na opravljanje dela. Kar nekdo počne v prostem času je njegova stvar. Delodajalec ti lahko zgolj odsvetuje takšno pot, toda nikakor ti ne sme prepovedati ali omejiti gibanja. Ali ti upoštevaš »priporočilo« delodajalca ali ne, je stvar vsakega delavca posebej. V kolikor pa delavec kljub opozorilu delodajalca odpotuje v državo, ki je na rdečem seznamu, pa takšna pot (in posledično temu odrejena karantena) sama po sebi ne sme biti razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kaj in kje počne delavec v njegovem prostem času, je namreč stvar delavca in ne delodajalca.«

Karantena ni kršitev delovne obveznosti

Kot pojasnjuje Zorko, odrejena karantena sama po sebi ne sodi med kršitve delovnih obveznosti. »V pravno formalnem smislu gre sicer za nezmožnost opravljanja dela vendar pa je pri morebitnem prenehanju delovnega razmerja treba upoštevati predvsem druge okoliščine, ki so v neposredni povezavi z opravljanjem dela.« Takšnemu mnenju je pritrdilo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če je delavec zaradi odrejene karantene kljub temu dobil odpoved, pa lahko pred pristojnim sodiščem to odpoved tudi izpodbija. Pri tem mora biti pozoren, da to stori v tridesetih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev pravice.

Kot pojasnjuje Zorko, odrejena karantena ne sme biti razlog, da delodajalec odpusti delavca. Temu mnenju je pritrdilo tudi ministrstvo za delo.

Neenaka obravnava delodajalcev in delavcev

Zorko še opozori še na eno težavo: »Delavcem bodo npr. zaradi predčasne vrnitve s Hrvaške nastali stroški, zaradi prekinitve dopusta in teh stroškov morda ne bodo dobili povrnjenih. Z vidika enakega obravnavanja delodajalcev in delavcev bi bilo korektno, da dobijo povrnjen vsaj del stroškov. Sedaj samo delodajalec ne nosi finančne škode, ker mu jo krije država, delavcu pa pripada vsaj 20 odstotkov nižje nadomestilo plače.«

Kar 21 izjem

Vlada je v odloku predvidela tudi 21 izjem. Za te ob prihodu iz Hrvaške ne bo odrejena karantena.Tako bodo vsi lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem imeli na voljo 48-urno okno, v katerem bodo lahko na Hrvaškem uredili vse v zvezi s svojo lastnino, nato pa se bodo morali vrniti domov, da se bodo izognili karanteni. Odredba ne bo izdana tistim, ki prehajajo mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu.

Enako velja za tiste, ki prehajajo mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vračajo čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predložijo ustrezno dokazilo.Tudi za osebe, ki se udeležijo  pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo oziroma se vrnejo Slovenijo v 24 urah ter ob tem predložijo datum in uro pogreba. Izjeme vključujejo tudi dnevne in tedenske delovne migrante in športnike ter športne funkcionarje, ki bi se želeli udeležiti športnih prireditev na najvišjem nivoju.

Prav tako lahko mejo iz sosednje države na rdečem seznamu brez odreditve karantene prestopi oseba z dokazilom o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v sosednji državi, če se vrača čez mejo v istem dnevu ali pa neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu, če je tak pregled ali poseg trajal več kot en dan. Vse izjeme najdete v 10. členu vladnega Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Matej Klarič, foto in infografike: M. K. 

Share