Pomemben korak naprej: Objavljen prevod Evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni

19. 2. 2021

Končno vsaj ena dobra novica s področja poklicnih bolezni, sporočajo iz Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu. Na spletni strani Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMPDŠ) je namreč objavljen slovenski prevod Evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni. S tem je bila odpravljena pomembna ovira za sprejem novega pravilnika o poklicnih boleznih, ki ga ZSSS od ministrov za delo in za zdravje zahteva že od leta 1991 dalje.

Slovenija namreč že 30 let nima predpisa, ki bi določal pravno veljavni postopek za verifikacijo poklicnih bolezni. Edina izjema so azbestne poklicne bolezni. ZSSS opozarja, da zato poklicno oboleli delavci v praksi ne morejo uveljaviti pravic, ki jim jih na papirju naša država sicer jamči. Enako pomembno pa je, da zaradi tega v Sloveniji ne preprečujemo poklicnih bolezni. Marsikateri delodajalec na primer sploh ni ocenil tveganja za nastanek poklicnih bolezni.

Zadnji poizkus priprave predloga pravilnika o poklicnih boleznih je bil aprila 2018, ko je bil v javni razpravi predlog, ki ga je pripravila tedanja ministrica za zdravje. Zaradi odstopa vlade Mira Cerarja je žal zmanjkalo časa za njegov sprejem. A pomanjkanje časa ni bilo edina ovira. Delodajalske organizacije so na primer leta 2018 napovedale, da bodo z vsemi pravnimi sredstvi preprečile uveljavitev pravilnika, če ne bodo pravočasno pripravljeni strokovni kriteriji za verifikacijo vsake od poklicnih bolezni na slovenskem seznamu poklicnih bolezni. V ta namen bi bilo med drugim treba v slovenščino prevesti Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Gre za izjemno zahtevno besedilo, ki poleg prevoda zahteva tudi podrobno strokovno recenzijo.

No, zdaj pa prevod končno imamo! Praznujmo, saj je to pomemben korak k preprečevanju poklicnih bolezni! Takole je KIMPDŠ predstavil prevod: »V dogovoru z ministrstvom za zdravje smo pripravili prevod in strokovni pregled evropskih priporočil za diagnosticiranje poklicnih bolezni (angl. Information notices on occupational diseases: A guide to diagnosis). Priporočila so namenjena zdravnikom, predvsem specialistom medicine dela, prometa in športa, raziskovalcem, socialnim partnerjem, odločevalcem in različnim strokovnjakom, ki jih zanima prepoznavanje in potrjevanje poklicnih bolezni. V dokumentu so informacije o poklicnih boleznih z evropskega seznama, ki vključujejo glavne kriterije za diagnosticiranje poklicnih bolezni. Pri tem je bil uporabljen strukturiran pristop, ki omogoča določanje vzročne zveze med izpostavljenostjo tveganjem na delovnem mestu in boleznijo.«

Minister za zdravje, pozivamo vas, da brez odlašanja pripravite nujno potrebni pravilnik o poklicnih boleznih!

Evropska priporočila za diagnosticiranje poklicnih bolezni je sicer mogoče najti na tej povezavi.

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu

Share