Proti zakonu o debirokratizaciji tudi Sindikat upokojencev Slovenije

7. 4. 2021

Sindikat upokojencev, ki je del ZSSS, v javnem pismu, ki so ga poslali poslankam in poslancem državnega zbora, nasprotuje predlogu zakona o debirokratizaciji, ki trenutno kroži naokoli. Vlada s predlogi v zakonu o debirokratizaciji zmanjšuje solidarnost ter povsem zanemarja dejstvo, da v državi živi več kot petina prebivalcev, starih več kot 65 let, pravijo v sindikatu. Njihovo sporočilo delimo v nadaljevanju.

Vlada hoče z zakonom o debirokratizaciji uvesti socialno kapico, s katero bi omogočila zaposlenim, ki prejemajo plače višje od 6000 evrov, višje prejemke, istočasno pa bi osiromašila blagajne socialnega zavarovanja. Zniževanje prihodkov v pokojninsko blagajno zmanjšuje njeno finančno vzdržnost ter povzroča med upokojenkami in upokojenci negotovost, strah glede zagotavljanja zakonsko opredeljenih pokojnin.

Zniževanje prihodkov v zdravstveno blagajno lahko pomeni še nadaljnje povečevanje nedostopnosti do zdravstvenih storitev ter povečevanje čakalnih vrst. Vlada sicer lahko nadomesti znižanje prihodkov s prihodki iz proračuna. Vendar glede na izkušnje preteklih obdobij vemo, da s fiskalnimi pravili in drugimi omejitvami vlada predvsem zdravstveni blagajni ne namenja potrebnih sredstev iz proračuna.

Določila o socialni kapici nimajo po svoji vsebini kaj iskati v zakonu o debirokratizaciji. Določanje socialne kapice pomeni rušenje solidarnosti pri zagotavljanju sredstev v socialne blagajne ter pomeni, da bodo starejši prebivalci, prebivalke imeli še manj možnosti dostopa do kakovostnih in pravočasnih zdravstvenih storitev ter do dostojnih pokojnin.

Vlada nadalje s predlogi o zagotavljanju elektronskih naslovov in kontaktnih številk mobilnih telefonov prebivalk in prebivalcev za vročanje pisemskih pošiljk oziroma lažje komuniciranje uprave s prebivalstvom povsem zanemarja dejstvo, da v državi živi več kot petina prebivalcev starejših od 65 let.

Vlada predvideva, da lahko prebivalec, prebivalka, ki nima možnosti elektronskega prejemanja sporočil, za to pooblasti drugo osebo.

Po podatkih SURS 64 odstotkov starejših prebivalcev nikoli ni iskalo podatkov po spletu. Torej želi vlada s svojimi predlogi narediti številne starejše prebivalke in prebivalce »poslovno nesposobne«, saj naj bi zanje sprejemale vročanje pošte druge pooblaščene osebe namesto njih samih. Vlada pri starejših povzroča negotovost in manjšo varnost glede uveljavljanja njihovih pravic pred državnimi organi in institucijami.

Navedeni predlog starejšim onemogoča enakopravno participacijo v družbi, pomeni starizem, diskriminacijo na podlagi starosti, s katerim se vse pogosteje srečujemo v tej državi.

Vlada v zakonu o debirokratizaciji predlaga tudi, da se za gotovinsko plačilo ne šteje več plačilo s plačilno in kreditno kartico, čekom in drugimi podobnimi načini plačila ter da v primeru negotovinskega plačila zavezanec izda račun kupcu le na njegovo zahtevo.

Tako kot opozarja Zveza potrošnikov Slovenije menimo, da je predlagana rešitev izrazito v škodo potrošnikov, še posebno starejših, ki bodo plačilo nakupa opravili s plačilnimi ali kreditnimi karticami, saj račun pomeni tudi dokazno vrednost oziroma pogoj za uveljavljanje različnih pravic iz naslova kupne pogodbe, računa, uveljavljanja garancij, zavarovalnih pogodb ipd.

Naveden predlog je ponovno eden od predlogov, ki ne upošteva starejših in njihovih potreb in zmožnosti.

Od vlade zahtevamo, da umakne navedene predloge. Če tega ne bo storila, pa pričakujemo od poslancev in poslank v državnem zboru, da ne bodo podprli zakona o debirokratizaciji in tako dokazali, da so proti razgradnji socialne države, sistemov socialnega zavarovanja in diskriminaciji starejših.

Share