Napovedana reorganizacija v Gorenju – pogled sindikata

26. 4. 2019

Včeraj, teden dni pred praznikom dela, je odjeknila novica, da načrtujejo v Gorenju, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, v okviru poslovnega preoblikovanja družbe novo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, kar obenem pomeni tudi zmanjševanje števila zaposlenih. Od 1720 zaposlenih naj bi 270 presežnih delavcev odpustili, preostalih 1450 pa naj bi dobilo novo pogodbo o zaposlitvi. Podjetje obenem oži tudi vodstveno strukturo, saj naj bi število direktorjev skrčilo s 93 na 53.

Na dogajanje so se danes odzvali pri Sindikatu kovinske in elektroindustrije (Skei) Gorenje, ki v podjetju zastopa več kot polovico zaposlenih. Na srečanju z novinarji v Velenju je Žan Zeba, predsednik Konference SKEI Gorenje, najprej povedal, da prihaja v povezavi z napovedano reorganizacijo do različnih dezinformacij, in sicer tako med zaposlenimi kot v javnosti. »Sindikat razume prizadevanja sedanjega vodstva Hisensa, posebej obeh glavnih direktorjev, za ureditev razmer v Gorenju ter za nadaljnji razvoj podjetja. Razumemo in sprejemamo dejstvo, da je podjetje v velikih težavah in da poskuša novo vodstvo z različnimi ukrepi razmere stabilizirati. V prvi vrsti je treba povečati prodajo in potem tudi proizvodnjo. Trenutno imamo samo 60-odstotno zasedenost proizvodnih kapacitet, kar je zaskrbljujoče. S tem ne moremo preživeti. Novo vodstvo sicer že dela v smeri povečanja proizvodnje,« je še dodal.

Zeba je dejal tudi, da je sindikat pripravljen sodelovati v procesu reorganizacije, kar poskuša tudi v praksi početi, vendar večina njegovih pripomb ni upoštevanih. Vprašal se je tudi, zakaj je bilo treba narediti sistematizacijo in reorganizacijo celotnega poslovnega sistema, medtem ko pri samem proizvodnem procesu ne prihaja do sprememb. V sindikatu so se iz pogovorov o reorganizaciji sicer umaknili tudi zato, ker so sumili, da gre zgolj za navidezno spremembo sistemizacije s prikritim namenom zniževanja plač, vendar so zdaj dobili zagotovilo, da se to ne bo zgodilo. Sindikat obenem verjame, da je presežke delavcev mogoče reševati z mehkimi ukrepi. Med predvidenimi 270 presežnimi delavci naj bi sicer bila večina takšnih, ki opravljajo najbolj enostavna delovna mesta v podpornih službah, kot so čistilke, varnostniki, skladiščniki, obenem pa ni predvideno zmanjševanje števila zaposlenih na proizvodnih linijah.

Sindikat moti tudi, da je glavni kriterij za določitev presežnih delavcev ocena delovne uspešnosti za letos in lani, saj se ob tem se delavci sprašujejo, zakaj po omenjenih kriterijih ne bodo ocenjevali prejšnjega vodstva Gorenja, ki je podjetje pripeljalo v rdeče številke. Zeba je povedal tudi, da zaposlene moti, da so tisti, ki so krivi za slabe poslovne rezultate Gorenja, še vedno v podjetju, medtem ko so sami deležni opozoril, da jih je preveč.

Neposrečen tajming

Lidija Jerkič, predsednica Skei in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pa je izpostavila naslednje: »Dejstvo je, da je ugotavljanje presežkov zakonito in da ima delodajalec v skladu z zakonom o delovnih razmerjih pravico do omenjene možnosti. Pri tem pa ima svojo vlogo tudi sindikat. In ta je predvsem v nadzoru nad tem, da so kriteriji, določeni za ugotavljanje presežkov, uporabljeni v skladu z zakonom, obenem pa, da skuša v pogajanjih za določanje kriterijev doseči tudi tiste, ki so pomembni za človeka, ne samo za delodajalca.« Sindikalistka je poudarila, da pričakuje, da bo vodstvo podjetja zdaj sindikat ponovno povabilo na pogovore o kriterijih za določitev presežnih delavcev in da bo na svetu delavcev predstavljeno poročilo o poslovanju podjetja ter da bo tudi izvedeno posvetovanje o programu razreševanja presežnih delavcev. Obenem je pripomnila, da je najmanj nenavadno, da si je delodajalec tovrstna obvestila o nameravanih odpovedih privoščil teden dni pred prvomajskimi prazniki. »Če tega niso počeli v zadnjih desetih letih, bi lahko tudi zdaj mirno počakali še kakšen teden.« Sindikat bo sicer poskrbel, da bodo vsi postopki vodeni v skladu z zakonom, da bo članom in članicam na razpolago pravna pomoč, da bo torej mogoče preveriti, ali so morebitne odpovedi zakonite, obenem pa bodo članstvu, če bo treba, zagotovili tudi možnost vlaganja tožb. Prizadevali si bodo, da bo čim manj članov izgubilo zaposlitev, posebej pa bodo pozorni tudi na odpuščanje invalidov, pri katerih so postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi nekoliko drugačni, je dodala.

Žan Zeba je še povedal, da bodo v sindikatu naredili vse, da zadeve rešijo s socialnim dialogom, če pa bo treba, bodo za zaščito članstva posegli tudi po akcijah, »ki delodajalcem niso všeč«. Obenem pa je pozval zaposlene v Gorenju, ki (še) niso člani sindikata, posebej tiste v režijski službi, naj se vanj včlanijo.

Share