Reševanje delovnopravnih sporov

4. 6. 2020

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikata, kako poiskati pomoč v konfliktnih situacijah s področja delovnega in socialnega prava ter jim prikazati različne možnosti, ki jih imajo pri reševanju tovrstnih sporov, skupaj s prednostmi in slabostmi.

Predavata:

Saška Kiara Kumer in Boštjan Medik

Termin:

Ljubljana, 4. junij 2020

Kotizacija:
45 evrov za člane, 90 evrov za preostale

Share