S septembrom začetek zbiranja podpisov za pošteno povračilo stroškov prehrane

29. 8. 2019

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) in Zbornica komunalnega gospodarstva bosta s 1. septembrom zaradi neposluha s strani vlade začela z zbiranjem podpisov za sprožitev zakonodajnih postopkov v državnem zboru.

V sindikatu že od leta 2007 zaman poskušajo prepričati vlado v spremembo zakonodaje, ki bi odpravila diskriminatoren položaj delavcev v javnih podjetjih napram tistim iz zasebnega sektorja. Delavci v javnih podjetjih namreč za isto delo prejmejo 436 evrov manj povrnjenih stroškov za prehrano, zgolj zato, ker je njihov (večinski) lastnik država ali občina.

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je dejala, da so se za zbiranje podpisov odločili, ker nobena njihova pobuda v zadnjih letih ni naletela na posluh s strani vlade: »Poskušali smo storiti vse, da bi se zadeve uredile. Od poslanskih vprašanj do sklepov na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), kjer smo kar trikrat sprejeli sklep, da se to področje uredi. Leta 2017, 2018 in 2019 je vedno znova bilo obljubljeno, da se bo zadeve uredilo do konca leta,« je predsednica opisala neuresničene obljube in pojasnila odločitev, da so sindikati skupaj z komunalno zbornico prevzeli pobudo za spremembo zakona.

Za odpravo diskriminacije

»Od leta 2015, ko je bila sprejeta kolektivna pogodba za komunalno dejavnost, imamo dva različna sistema za prehrano,« je dejala predsednica SKVNS Majda Marolt. Problem izhaja iz tega, da zakon nalaga povračilo stroškov prehrane v višini 4,61 evrov. Čeprav so se s kolektivno pogodbo dogovorili, da bo ta znesek 6,12 evra, pa za delavce v javnih podjetjih to ne velja. Majda Marolt pri tem opozarja na kršitev ustave, saj takšno določilo ovira z ustavo zagotovljeno kolektivno dogovarjanje. Prav zato v predlogu zakona za katerega bodo zbirali podpise, želijo uvesti spremembe po katerih bi se tam, kjer je sklenjena kolektivna pogodba upoštevala ta pred zakonom. »To bi veljalo tudi za vsa druga podjetja, ki delujejo v drugih dejavnosti in so v lasti ali pretežni lasti države ali lokalne skupnosti,« je še dodala Majda Marolt. S tem bi tudi v drugih panogah odpravili diskriminacijo, ki jo sedaj zapoveduje zakon.

Podpora tudi s strani direktorjev

Zbiranju podpisov so se pridružili tudi v Zbornici komunalnega gospodarstva pri GZS. Direktor zbornice Sebastjan Zupanc je dejal, da ne razumejo, zakaj ni posluha za njihove upravičene predloge. Izpostavil je, da komunalni delavci delajo v vseh mogočih pogojih, zato si zaslužijo s kolektivno pogodbo dogovorjeno nadomestilo za prehrano. »Delavci s pomanjkljivo prehrano so manj učinkoviti in bolj izpostavljeni zdravstvenim tveganjem. To so opazili tudi direktorji, ki si že od leta 2016 prizadevajo za ureditev tega področja,« je nepravičen položaj nekaterih delavcev opisoval Zupanc. Tudi vodstva komunalnih podjetij bodo tako skupaj s sindikati pozivala k oddaji podpisov v podporo predlogu zakona, ki bi odpravil diskriminacijo in solidarno zagotovil vsem delavcem v (komunalnih) podjetjih enako obravnavo glede povračila stroškov prehrane. Svoj podpis lahko v elektronski obliki ali pred upravnimi enotami širom Slovenije oddate tudi vi.

Kje in kako oddati svoj glas podpore?

Za uspešno vložitev predloga zakona za pošteno povračilo stroškov prehrane je treba zbrati 5000 veljavnih podpisov, ki jih bodo zbirali od 1. septembra do 30. oktobra. Svojo podporo lahko v tem času oddate tisti, ki imate kvalificirano digitalno potrdilo na portalu eUprava. Od 2. septembra bo možno podpis v podporo zakonu oddati tudi prvih 14 dni v Ljubljani (pred upravnima enotama na Adamič-Lundrovem nabrežju in na Tobačni ulici) ter v Mariboru, prav tako pred upravno enoto. V Celju bo možno podpis oddati od 2. do 4. septembra, v Novem Mestu, Krškem, Kopru in Novi Gorici pa v prvem tednu zbiranja podpisov v ponedeljek, sredo in petek. Podpisi se bodo zbirali tudi na drugih lokacijah (v Murski Soboti, na Ptuju ipd.).

Matej Klarič

Share