Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti na zaključni konferenci projekta SUSODCO

7. 4. 2022

Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD) je pred kratkim, skupaj z Zbornico gradbeništva ter industrije gradbenega materiala in s preostalim konzorcijem projekta SUSODCO, sodeloval na njegovi zaključni spletni konferenci, katere cilj je bil partnerje v socialnem dialogu opremiti s ključnimi zmogljivostmi za podporo industrijskim odnosom v srednji in jugovzhodni Evropi.

Na konferenci so projektni partnerji tako predstavili rezultate dvoletnega dela in prihodnje izzive socialnega dialoga, potekala pa je hibridno, prek spleta in v Bruslju. Na njej je bil govor o najnovejših trendih pri socialnem dialogu v panogi in vplivu pandemije covida-19 na gradbeni sektor, ki so jih osvetlili gostje iz držav srednje in vzhodne Evrope, ter o trendih socialnega dialoga v EU in o preoblikovanju trga dela. Predstavili so štiri tematska poročila o socialnem dialogu v sodelujočih državah srednje in vzhodne Evrope, končno poročilo in nekaj dobrih praks, ki so nastale v okviru projekta.

Na podlagi projekta je nastala tudi posebna spletna stran, ki jo lahko najdete na tej povezavi.

Konference so se udeležile različne sindikalne in delodajalske organizacije ter drugi partnerji z različnih ravni socialnega dialoga. Sekretar SDGD Oskar Komac je v svojem nastopu povedal več o plačah v gradbeništvu, o rasti minimalne plače v zadnjih letih in o plačnem sistemu pri nas. V sindikatih si že nekaj časa prizadevamo, da bi prišlo do izenačitve prvega tarifnega razreda po kolektivni pogodbi dejavnosti in minimalne plače ter s tem tudi do bolj preglednega plačnega sistema, je dejal. Plače v gradbeništvu v zadnjih letih sicer rastejo, vendar še vedno zaostajajo za povprečno plačo v državi, razkorak pa se je v zadnjem letu celo povečal, in sicer zaradi koronskih dodatkov v različnih dejavnostih, ki so še dvignili povprečje in ki jih v gradbeništvu ni bilo toliko.

Gregor Inkret,

foto Ben Allan/Unsplash

Delavska enotnost

Ta zapis je bil najprej objavljen v najnovejši, drugi marčevski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. In edinega rednega periodičnega delavskega časopisa, ki nepretrgoma izhaja že 80 let, od novembra 1942. Ter nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Na Delavsko enotnost se lahko naročite tukaj. Berite, da boste vedeli!

Share