Sindikat državnih organov zahteva delu primerne plače ter primernejši odnos do uslužbencev države in uprav lokalnih skupnosti

17. 1. 2023

V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) od vlade oziroma resornih ministrov zahtevajo primerne plače in primernejši odnos do uslužbencev države in uprav lokalnih skupnosti. Okrepiti je tudi treba število izvrševalcev pooblastil države in lokalnih skupnosti, med drugim poudarjajo in poročajo: »Sindikalni zaupniki in posamezni člani SDOS iz organov državne uprave in uprav lokalnih skupnosti so nas dobesedno zasuli s telefonskimi klici in elektronskimi sporočili, ko so ugotovili, da je vlada najmočnejšim in najbolj vplivnim poklicnim skupinam povečala plače in to pojasnila, da gre za izpolnitev dogovorov med posameznimi ministri in reprezentativnimi sindikati, ki so bili sklenjeni ločeno od centralnih pogajanj v času prejšnjih vlad

V sindikatu tako ugotavljajo, da najmočnejše poklicne skupine javnega sektorja – med njimi omenjajo učitelje, zdravnike, zdravstveno osebje in policiste – praviloma vedno dosežejo veliko več kot zaposleni v klasični državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti, več kot javni uslužbenci finančne uprave, uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, geodetske uprave, upravnih enot, državnih in občinskih inšpektoratov, državnih agencij, direkcij in zavodov ter preostalega upravnega aparata države in uprav lokalnih skupnosti. Stvar je tem, da ima večina omenjenih v svojih področnih zakonih določeno omejitev stavke in te »v pravem pomenu te besede enostavno ne smejo izvesti« in tako praviloma ne dosežejo plač, primernih njihovemu delu, poudarjajo v sindikatu. V SDOS zdaj pričakujejo ustrezno ukrepanje vlade in resornih ministrov, da bo operativnih javnih uslužbencev države ter lokalnih skupnosti dovolj in bodo za delo primerno motivirani. Ne smemo dovoliti, da bi zapadli v stanje apatije in posledične neučinkovitosti, kar lahko kritično oslabi učinkovitost državnih in lokalnih oblasti ter ovira upravni servis države v razmerju do posameznikov in pravnih oseb, opozarjajo.

Navedli so tudi, da je prejšnja vlada v sektorju država zaposlila več kot 5700 javnih uslužbencev, ki so bili umeščeni na višja uradniška delovna mesta, kar je razvidno iz objavljenih uradnih podatkov. »Vendar teh srečnežev ne najdemo na finančni upravi, na upravnih enotah, v slovenskih zaporih, državnih inšpektoratih, Zavodu za gozdove Slovenije in tudi ne v upravah organov pravosodja, kar pomeni, da so najverjetneje razporejeni po ministrstvih, ali pa so morda kar na delu doma, skratka ni jih tam, kjer so najbolj potrebni,« so zapisali v sindikatu.

Izpostavili so tudi, da je več kot pomenljiva desetletna ignoranca slabega ekonomskega položaja strokovno tehničnih delavcev oziroma javnih uslužbencev iz plačne skupine J, ki so že predolgo pod minimalno plačo oziroma na minimalni plači, kamor pa bo po dvigu minimalne plače padel tudi velik del administrativnega osebja ter operativnega uradništva državne uprave in uprav lokalnih skupnosti, ki je zaposlen na delovnih mestih pete stopnje strokovne zahtevnosti oziroma ima dokončano štiriletno srednjo šolo.

»Od Vlade Republike Slovenije oziroma od pristojnih resornih ministrov zahtevamo delu primerne plače in primernejši odnos do uslužbencev države in uprav lokalnih skupnosti, odpravo in sankcioniranje zlorab sistema plač v javnem sektorju in temu primernejše ter zelo jasne usmeritve predstojnikom državnih organov, saj so slednji že pred velikim izzivom, ko se bodo morali soočiti z velikim nezadovoljstvom uslužbencev in morda tudi s slabšimi rezultati dela, kajti vlada je dvignila plače le stavkovno najmočnejšim poklicnim skupinam, od katerih pa žal niso prav vse v ponos državi in še manj davkoplačevalcem, kajti vsi še vedno nismo deležni njihovih strokovnih, humanih, pravočasnih in poštenih uslug,« pa med drugim še dodajajo v SDOS.

Foto Cottonbro/Pexels

Share