Sindikat delavcev trgovine dosegel dogovor z delodajalci o višjih plačah: Hvala vsem, ki ste se borili zraven, februarja 2023 pa naprej!

29. 11. 2022

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je s predstavniki trgovskih družb po več mesecih pogajanj dosegel dogovor glede postavljenih zahtev po višjih plačah in boljših delovnih pogojih. V nadaljevanju povzemamo rezultate. Spremembe kolektivne pogodbe so v e-podpisovanju, v veljavo pa stopijo z objavo v uradnem listu. V sindikatu se ob tej priložnosti zahvaljujejo svojim zaupnikom in zaupnicam za vso podporo v prizadevanjih po višjih plačah in za izboljšanje pogojev dela v trgovini ter za februar naslednje leto že napovedujejo nova pogajanja.

»Po večmesečnih pogajanjih na panožni ravni nam je uspelo doseči premik. Vsem članicam in članom se zahvaljujemo za podporo in trud. Vemo, da danes ni lahko biti član oziroma članica sindikata, in sicer zaradi vsesplošnih pritiskov in napadov na sindikalno delo. S skupno akcijo zbiranja podpisov pod peticijo smo zbrali čez 7000 podpisov, izvedli smo tudi tiskovno konferenco, kjer so spregovorile predsednice in predsedniki borbenih sindikatov ter predstavili javnosti, kako živijo in s kakšnimi problemi, kršitvami se soočajo delavke in delavci po trgovinah. Zaradi vseh aktivnosti na terenu, s katerimi seveda ne bomo zaključili, smo lahko bili močnejši,« so pri tem sporočili iz SDTS.

Na panožni ravni so dosegli naslednje spremembe:

  • Najnižja osnovna plača se bo 1. januarja 2023 dvignila za 36 odstotkov na 950 evrov bruto. Vse plače od 1. do 5. tarifnega razreda se bodo dvignile v enakem obsegu, torej za 36 odstotkov. Plače od 5. do 7. tarifnega razreda pa se bodo dvignile za 25 odstotkov;
  • z decembrom bo nadomestilo karte za javni prevoz znašalo 85 odstotkov. Kjer ni možnosti javnega prevoza, se mora plačati kilometrina, in sicer v znesku 0,17 evra/km;
  • nadomestilo za malico bo znašalo 6,15 evra;
  • regres bo po novem v celoti izplačan v denarni obliki, in sicer vsaj v višini zakonsko določene minimalne plače.

Februarja 2023 se bodo v SDTS pričeli ponovno pogajati za novo kolektivno pogodbo. »Vsem, ki ste aktivno podprli naša prizadevanja ob podpisu peticije za višje plače, se iskreno zahvaljujemo, saj brez vas ne bi dosegli teh sprememb, s katerimi želimo, da postane poklic prodajalca zopet cenjen,« so ob tej priložnosti še povedali v sindikatu.

Share