“Se bo naš avtobus ustavil?”

20. 12. 2018

Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v luči zahtev, izraženih na protestnem shodu Skupaj za višje plače!, po dvigu plač v vseh dejavnostih zasebnega sektorja, nadaljuje prizadevanja za izboljšanje položaja zaposlenih v panogi.  

Na današnji novinarski konferenci na sedežu ZSSS v Ljubljani so iz sindikata sporočili, da so v letošnjem letu opozorili na več težav, ki tarejo dejavnost. V prvi vrsti na prenizki tarifni del kolektivne pogodbe, ki ne odraža dejanskega stanja v panogi, na neugoden delovni čas voznikov avtobusov in zato tudi na neprivlačnost poklica voznika avtobusa. Cilj sindikata je izboljšanje delovnih razmer do točke, ko bi se bili ljudje v panogi zopet pripravljeni zaposlovati, prav tako pa si prizadevajo za dostojno plačilo za opravljeno delo.

Prekinjen socialni dialog

Vendar so zaradi pomanjkanja posluha na delodajalski strani – ti vztrajajo pri stališčih, ki so za zaposlene nesprejemljiva – prekinili pogajanja na ravni dejavnosti in pričeli s pripravo nadaljnjih ukrepov. Pri tem imajo tudi široko podporo članstva, ki podpira zaostrovanje socialnega dialoga, s prekinitvijo dela oziroma stavko kot skrajnim ukrepom. Da delodajalci niso pripravljeni na ustrezen dialog, so po mnenju sindikata pokazali tudi s tem, da kljub sodni praksi še vedno niso pripravljeni plačevati svojih zakonskih obveznosti do voznikov avtobusov, in sicer iz naslova poklicnega zavarovanja, temveč prepuščajo svojim zaposlenim uveljavitev zahtevkov po sodni poti. Vse to pa tudi kaže na nespoštovanje do svojih sodelavcev in do pravne države. Opozorili so tudi na to, da so delodajalci dolžni za voznike, ki so po sedaj veljavni ureditvi dolžno voznikov plačevati poklicno zavarovanje, ki so ga s kartelnim dogovorom enostransko prenehali plačevati leta 2013. Sodba višjega delovnega in socialnega sodišča iz letošnjega oktobra to še potrjuje.

Kako bo s kolektivno pogodbo?

S koncem leta preneha veljati kolektivna pogodba, ki ureja omenjeno panogo. Ob zavedanju, da so panoge, ki niso urejene s kolektivnimi pogodbami, podvržene nižanju standardov, nelojalni konkurenci, socialnemu in cenovnemu dumpingu in veliki nestabilnosti poslovnega okolja, si Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) ter drugi socialni partnerji na sindikalni strani, želijo sklenitve ustrezne kolektivne pogodbe, ki bi odražala potrebe panoge in zaposlenih v njej.

Kolektivna pogodba dejavnosti bo po pretečenem roku veljala še eno leto, vendar sindikati ne bodo čakali, da se ta rok izteče, ampak bodo takoj pričeli stopnjevati pritiske na delodajalce, od katerih pričakujejo dostojen socialnopartnerski odnos.

Povedali so …

Na današnji novinarski konferenci so sicer sodelovali predstavniki in predstavnice različnih sindikalnih organizacij, ki delujejo v panogi.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, je poudarila, da se v dejavnosti cestnega potniškega prometa dogaja to, kar je bolj ali manj značilno za vse dejavnosti zasebnega sektorja. Tudi zato so sindikalne zahteve podobne kot drugod in zajemajo dvig plač, ureditev delovnega časa in ureditev težav pri kolektivnih pogajanjih, ki se odražajo v zavlačevanju, pomanjkanju interesa za dogovor ali v pomanjkanju pogajalskih pooblastil deležnikov. Vsesindikalni protestni shod z začetka meseca in okrepljena dejavnosti sindikatov ZSSS sta dve logični posledici nastale situacije. »Odgovornost za nizke plače v podjetjih je pri delodajalcih in ne na državi. Po to odgovornost bomo tudi šli. In sicer veliko bolj odločni kot v preteklih letih in tudi veliko bolje organizirani,« je še povedala predsednica ZSSS.

Predsednik SDPZ Emil Prohan je poudaril, da mnogi vozniki kljub temu, da so dnevno odsotni po petnajst in več ur, ne dosegajo niti mesečne obveze opravljenih ur, saj mnoge ure predstavljajo t. i. čas razpoložljivosti, ki pa ni vštet v delovni čas. Hkrati gre za čas, ki je izredno slabo plačan, saj zanj dobijo vozniki le evro in šest centov.

Generalna sekretarka SDPZ Saška Kumer je opozorila na akuten problem pomanjkanja voznikov, ki je posledica kratkoročnega razmišljanja delodajalcev. Ti zdaj iščejo voznike v tujini, a se tudi tam bazen razpoložljive delovne sile počasi prazni. Svojo vlogo pri podeljevanju koncesij mora odigrati tudi pristojno ministrstvo, je še dodala sindikalistka.

Endre Mesaroš iz Sindikata voznikov avtobusov Slovenije (SVAS) je delodajalcem sporočil, naj jih »čim prej sreča pamet, da se ne bi srečali na ulici«. Damjan Volf, zunanji strokovnjak omenjenega sindikata, pa je izpostavil uradne javno dostopne podatke, ki kažejo na rast panoge in povečanje dobičkov v zadnjih petih letih, zato kakršnokoli dostojno plačilo po njegovem ne more resneje ogroziti nikogar.

Vprašanje iz naslova torej ostaja še kako na mestu.

Share