Seminar – Napotitev na delo v tujino ter delo in zaposlovanje tujcev v Sloveniji

23. 2. 2017

Ljubljana,

23. februar 2017, od 10:00 do 13:00
Namen seminarja:
•    seznanitev udeležencev s teorijo in prakso na področju napotitve delavcev na delo v tujino v okviru čezmejnega opravljanja storitev ter dela in zaposlovanja tujih delavcev v Sloveniji,
•    dvig ozaveščenosti sindikalnih članov in drugih udeležencev o problematiki v tem segmentu trga dela s poudarkom na senzibilizaciji delavstva, to je na pravočasnem prepoznavanju in ustreznem reagiranju na zaznane anomalije.

Seminar priporočamo:
•    sindikalnim zaupnikom in članom sindikatov,
•    ostalim zaposlenim kot tudi iskalcem zaposlitve,
•    predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
•    so seznanjeni z osnovami pravne ureditve in problematike napotitve delavcev tako iz Slovenije v tujino kot tudi iz tujine v Slovenijo ter z ureditvijo in problematiko dela in zaposlovanja tujcev v Sloveniji,
•    znajo osnove postopkov napotitve na delo v tujino ter zaposlitve in dela tujcev v Sloveniji – pristojne ustanove, postopki, dokumenti itd.,
•    prepoznajo oblike tako dobre kot tudi slabe prakse pri napotovanju v tujino ter pri zaposlovanju in delu tujcev v Sloveniji, ozaveščeni so o posledicah slabih praks ter o nujnosti našega ukrepanja,
•    poznajo osnove preventivne zaščite tako sebe kot tudi sodelavcev pred morebitnimi kršitvami ter ukrepi v primeru zaznanih kršitev.

Vsebina:
1.    Teorija – pravna ureditev napotitve delavcev ter zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji
2.    Praksa – trenutno stanje, trendi, najpogostejše kršitve, primeri
3.    Protiukrepi, preventivni ukrepi, možne rešitve

 

Predavatelj:
Marko Tanasić

Kotizacija:
25,00 EUR

Več informacij vesna.djokic@sindikat-zsss.si.

Prijavnica na seminar

Save

Save

Save

Share