Sindikat delavcev gostinstva in turizma je odločen: stavka v Savi Turizem bo!

16. 2. 2023

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit), kjer ostro nasprotujejo predvidenemu prenosu sobaric v Hotelih Bernardin na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje, so razočarani nad s tem povezano neodzivnostjo SDH in predsednika vlade. Stavka v Savi Turizem, lastnici hotelov, bo, zato napovedujejo.

V sindikatu so danes znova izpostavili, da gre pri prenosu zaposlenih na zunanje izvajalce »za škodljive prakse, ki vplivajo na socialni in materialni položaj delavk ter delavcev.« S tem, ko je Sava Turizem, lastnica Hotelov Bernardin, prenesla sobarice, je oslabila tudi njihovo sindikalno organiziranost, opozarjajo. »Med outsourcanimi je namreč tudi predsednica sindikata in članica sveta delavcev v Savi Turizem, ki ji je zaradi outsourcinga onemogočeno nadaljnje sindikalno delovanje in delovanje v svetu delavcev Save Turizem.«

Potrdili so, da so se včeraj glede prenosa sobaric sestali z ministrom za delo Luko Mesecem, da jih ta podpira in napoveduje možnost sprememb nekaterih delov zakonodaje. »A se oboji zavedamo, da so za vsako spremembo potrebni dolgotrajni postopki,« dodajajo. V sindikatu so zato razočarani, saj so pričakovali več pozitivnih odzivov Slovenskega državnega holdinga (SDH) in predsednika vlade Roberta Goloba. Znano je namreč, da je Sava Turizem v lasti družbe Sava, katere 90-odstotni lastnik je prek SDH in Kapitalske družbe prav država.

Ob tem so se v sindikatu odzvali tudi na sestanek, ki so ga imeli prejšnji teden z upravo Save Turizma in vodstvom Aktive čiščenja. Zmotilo jih je, da je šla Sava Turizem kljub dogovoru, da je sestanek interne in zaupne narave, še isti dan v medije. Na sestanku je po njihovih besedah med drugim padlo opozorilo, »da je zaradi medijskih nastopov predstavnikov sindikata, ki naj bi škodovali ugledu družbe, prišlo do upada nočitev, torej poslovne škode, ter da so zadevo predali odvetnikom, da pripravijo kazenske ovadbe in odškodninske tožbe.« V sindikatu delavcev gostinstva in turizma pa navedeno upravičeno razumejo kot poskus ustrahovanja.

V zvezi s predvidenim prenosom sobaric na Aktivo čiščenje pa je bilo sindikatu na sestanku povedano, da ga ne bodo preprečili in da bo podjetje v primeru stavke zahtevalo sodni preizkus njene zakonitosti. Toda v Sgitu bodo vztrajali, da tam, kjer je potreba po rednih zaposlitvah, ne sme prihajati do t. i. outsourcinga oziroma najemanja zunanjih izvajalcev, pri tem pa mora vlada izpolniti zavezo iz koalicijske pogodbe, povezano z odpravo prekarnega dela in outsourcinga v javnem sektorju. »In mi dodajamo, tudi v družbah, kjer je država lastnik,« poudarjajo ter napovedujejo:»In stavka v Savi Turizem bo

Share