Sindikalne centrale proti zviševanju dobičkov na račun poplav in za dodatno obdavčitev dobičkov bank!

16. 8. 2023

Reprezentativne sindikalne centrale, med njimi seveda tudi ZSSS, izražajo veliko priznanje civilni zaščiti, gasilkam in gasilcem, vojski, policiji, reševalcem, humanitarnim in drugim nevladnim organizacijam ter vsem ključnim delom javnega sektorja, ki so s svojim delovanjem med nedavnimi poplavami pripomogli k takojšnjemu odzivu in reševanju ljudi, živali in premoženja.

Zahvaljujemo se svojemu članstvu ter prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki neutrudno prispevajo k čimprejšnji pomoči in obnovi območij, ki so jih prizadele ujme. Slovenija je pokazala, da je solidarnost resnično naša temeljna vrednota, so sporočile danes in dodale: »Zdaj pa se začenja čas obnove uničenih domov, javnih objektov in infrastrukture. Zato sindikalne centrale skupaj pozivamo delodajalska združenja, s katerimi (poleg vlade) sestavljamo ekonomsko-socialni svet, da pozovejo svoje člane (delodajalce), naj v času obnove ne dvigujejo cen blaga in storitev. Še zlasti to velja za ponudnike hrane in pijače, gradbenega materiala, pohištva in bele tehnike ter za izvajalce vseh oblik gradbenih, inštalaterskih, mizarskih in drugih storitev, ki bodo prepotrebne v času, ki sledi. Prepričani smo tudi, da bi se lahko pri marsikaterem podjetju marže tudi znižale. S tem pa bi se lahko znižala tudi cena blaga ali storitve. Vendar zdaj ni čas za vojno dobičkarstvo, temveč za to, da solidarnost pokažejo tudi delodajalci

V trenutnih razmerah, ki jih poleg naravnih nesreč krojita tudi visoka inflacija in z njo povezana draginja, banke beležijo enormne dobičke, še izpostavljajo sindikalne centrale. »Zlasti nesprejemljivi so tisti dobički, ki nastajajo na račun kontinuiranega dvigovanja obrestnih mer za posojila in ob hkratni stagnaciji obrestnih mer na depozite, ki so daleč pod stopnjo inflacije. Nekatere evropske države (na primer Italija) so že uvedle dodatne obdavčitve t. i. izrednih dobičkov bank. Zato sindikalne centrale pozivamo vlado k uvedbi dodatnega davka na tovrstne dobičke bank v Sloveniji ter prouči možnosti za odpis oziroma moratorij na odplačevanje posojil ob nespremenjenih obrestnih merah za tiste, ki so jih poplave najhuje prizadele

Hkrati pričakujejo, da bo vlada nadaljevala pripravo in sprejemanje interventnih ukrepov za pomoč ljudem, v katero bo enakopravno vključila tudi sindikate.

Foto Kelly Sikkema/Unsplash

Share