Sindikalne centrale ostale brez besedila zakona o interventnih ukrepih v zdravstvu

11. 7. 2022

Sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta (ESS), med katerimi je seveda tudi ZSSS, nismo bile seznanjene z besedilom zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki je aktualen v teh dneh. Vlado tako pozivamo, naj nam besedilo zakona nemudoma posreduje, da ga lahko uvrstimo na petkovo sejo ESS. Pričakujemo tudi, da zakon do obravnave na ESS ne bo obravnavan v državnem zboru.

ESS kot pomemben deležnik sodeluje pri pripravi predpisov že pred začetkom javne obravnave in med njo. Vse zakone, ki vplivajo na ekonomski in socialni položaj ljudi, pa mora obravnavati pred sprejemom na vladi, določajo pravila o njegovem delovanju. V pozivu predsedniku vlade Robertu Golobu smo tako zapisali, da se le na tak način kaže dejanski pomen socialnega partnerstva in socialnega dialoga ter enakopravnost vseh treh strani, zastopanih v ESS, torej vlade, sindikatov in delodajalskih organizacij.

Sindikalne centrale smo bile o zakonu seznanjene le iz medijev. Iz različice zakona, ki je objavljena na spletni strani državnega zbora, je razvidno, da naj bi zakon z nekaterimi ukrepi začasno, z drugimi pa trajno posegel v sistemsko ureditev na področju zdravstva, ki je eno temeljnih področij delovanja ESS. Takšno ravnanje in neupoštevanje pravil o delovanje ESS pa je za nas nesprejemljivo in predstavljan točno tako ravnanje, zaradi kakršnega je socialni dialog v preteklem letu zamrl. Upamo, da gre zgolj za začetniško napako in bo v prihodnje socialni dialog o vseh vsebinah s področja delovanja ESS potekal v okviru omenjenega organa, skladno s pravili o njegovem delovanju.

Share