Sindikalne centrale pozivajo vlado: Nemudoma zaključite postopek obravnave zakona o delovnih razmerjih

12. 10. 2023

Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko socialnega sveta (ESS), med njimi seveda tudi ZSSS, pozivajo vlado, naj v najkrajšem mogočem času zaključi postopek obravnave predloga zakona o delovnih razmerjih, ki je bil predmet pogajanj v okviru ESS več kot pol leta.

Kljub temu, da sindikati močno podpiramo številne rešitve v predlogu zakona, od katerih nekatere predstavljajo tudi uresničitev zavez iz koalicijske pogodbe, druge pa so nujno potrebne zaradi implementacije evropske zakonodaje, postopek nadaljnjega sprejemanja predmetnega zakona trenutno očitno stoji zaradi delodajalske blokade delovanja ESS.

»Na sindikalni strani si želimo nadaljnjega delovanja ESS, ob spoštovanju pravil o delovanju ESS in spoštovanju enakopravnosti socialnih partnerjev. Prepričani smo, da je socialni dialog nujen, zlasti v aktualnih, zahtevnih in nepredvidljivih razmerah. V ta namen smo pripravljeni tako na vsebinsko obravnavo aktualnih zakonskih predlogov kot tudi na dogovor o nadaljnjem delovanju ESS, vključno z razmislekom o rešitvah, ki bi preprečile blokado delovanja ESS, kakršni smo trenutno priča in ki ne koristi nobeni od strani. Žal poskus sklica kolegija ESS in seje ESS v ta namen nista bila uspešna, saj delodajalska stran svojo udeležbo pogojuje s predhodnim dogovorom o nadaljnjem delu ESS, kar vidimo predvsem v funkciji blokade zaključka obravnave zakona o delovnih razmerjih na ESS,« so tako zapisali v sindikalnih centralah.

Zakon o delovnih razmerjih je za pravice delavk in delavcev sicer velikega pomena! Poleg nekaterih rešitev s področja usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter z vidika predvidljivosti delovnih pogojev z vidika zaposlenih je zlasti pomembno, da se končno uredi problematika zlorabe opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, neučinkovito varstvo delavskih predstavnikov, reintegracija delavk in delavcev v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter da se z vidika zastaralnih rokov za denarne terjatve prekarni delavci ter delavke postavijo v enakopraven položaj z redno zaposlenimi.

Hkrati se urejajo nejasnosti v zakonu ter zagotavljajo ustrezne podlage za učinkovitejše delo inšpektorjev za delo. Gre za rešitve, ki ne nalagajo nobenih novih neposrednih finančnih obveznosti gospodarstvu, močno pa izboljšujejo pravno varnost zaposlenih.

»V okviru pogajalskih skupin ESS smo v usklajevanje predmetnega zakona vložili veliko časa in truda, da bi z iskanjem kompromisov prišli do ustreznih in sprejemljivih rešitev. Pogajanja so bila zaključena na točki, ko je bilo nedvoumno, da iskanje kompromisov ni več mogoče, ker gre za vsebine, o katerih se zaradi nasprotujočih interesov ne moremo več uskladiti. Zato pričakujemo, da bo vlada nemudoma obravnavala predlog zakona o delovnih razmerjih, ki je bil predmet usklajevanja med socialnimi partnerji, brez naknadno vključenih določb,« so jasni v sindikalnih centralah.

Share